Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Hanemålaskolan

Hanemålaskolan

Hanemålaskolan är en skola för alla barn, förskoleklass till klass 6, anpassad grundskola och fritidshem. Skolan har skog och mark inpå knuten, fina lekområden, många cykelvägar med 3 km till centrum i Nybro och bra bussförbindelser mot Kalmar.

I Hanemålaskolans verksamhet ingår:

  • förskoleklasser
  • två/tre-parallellig grundskola till skolår 6
  • anpassad grundskola
  • fritidshem
  • förskolor

Vi strävar efter en lugn arbetsmiljö, där vi aktivt arbetar med värdegrunden. Hanemåla är ett barnvänligt område där all personal sätter barnet först. Hanemålaskolans vision är kort och gott ”Hanemålaskolan en skola att längta till”.

Viktiga verktyg och e-tjänster för grundskolan

Förskoleklasser

I Hanemåla har vi två förskoleklasser som heter FA (Topasen) och FB (Rubinen). Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan 8:30 – 13:30. På morgonen och på eftermiddagen är det fritids på Topasen och Rubinen.

I förskoleklassen är barnen för första gången i en åldershomogen grupp. Här läggs grunden till den gruppgemenskap, som de utvecklar alltmer under grundskoletiden. Lek och kreativt skapande arbete är tillsammans med språket och matematiken viktigt under tiden i förskoleklass.

Hanemåla förskoleklass Rubinen

Hanemåla förskoleklass Rubinen

Årskurs 1 till 3

Vi i arbetslag f-3 arbetar för att alla elever ska trivas och känna trygghet på skolan. Vi har ett nära samarbete med fritidspedagogerna, vilket skapar kontinuitet för barnen. Vi arbetar för att eleverna ska få goda kunskaper och nå uppsatta mål. Vi är en ambitiös och professionell lärarkår med höga förväntningar på eleverna. Vi lägger stor vikt på värdegrundsarbetet och barnens sociala utveckling.

Årskurs 1 och 2 har sina klassrum på bottenvåningen i två flyglar. Varje klassrum är utrustat med interaktiv tavla, datorer och ett grupprum. I varje flygel finns också fritidshem och förskoleklass. Eleverna i årskurs 1 och 2 börjar klockan 8:30 och slutar 13:45 alla dagar. Varje klass har sin egen fritidspedagog, som kompletterar skolans teoretiska undervisning med rörelse, skapande och utevistelse.

Klass 3A och 3B finns på ovanvåningen i den södra flygeln. Där finns även klass 6A och 6B. I varje klassrum finns anknytande grupprum. Alla klasser har en egen toalett. Eleverna i årskurs 3 börjar klockan 8.30 varje dag. De slutar klockan 13:45 två dagar i veckan och de övriga dagarna klockan 14:45.

Årskurs 4 till 6

Årskurs 4-6 har sina klassrum på den övre våningen av skolan med närhet till skolans bibliotek. I samtliga klassrum finns en interaktiv skrivtavla och grupprum. Skolan har en härlig skolgård som gränsar till naturen. Den utnyttjar vi så ofta vi kan.

Vi är ett sammansvetsat arbetslag med bred kompetens och behöriga lärare som arbetar för att alla elever ska känna trygghet, glädje samt ges möjlighet att utvecklas. Vi uppmuntrar också samtliga elever att ta ansvar både för sina handlingar och sitt skolarbete. Vi är en VI-skola, vilket betyder att vi har lärarstudenter som besöker oss och gör praktik i alla våra klasser under läsåret.

Allt arbete är fokuserat på målen i respektive årskurs och vi är noga med att följa upp dessa regelbundet. Vi vuxna på skolan finns nära eleverna och det skapar trygghet. Vi arbetar för ömsesidig respekt mellan lärare och elever. All personal arbetar målmedvetet för att skapa en lugn och trygg miljö på skolans bland annat med hjälp av rasttillsyn och busstillsyn. Vi strävar efter ett gott samarbete mellan skola och hem.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola i Nybro kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Anpassad grundskola är indelad i anpassad grundskola och träningsskolan.

Förskolor och fritidshem

Information om förskolor och fritidshem vid Hanemålaskolan finns på separata webbsidor:

Hanemålaskolans fritidshem

Förskolan Hanemålagården

Förskolan Vitsippan

Skolbiblioteket

På Hanemålas skolbibliotek kan du låna böcker, få boktips, låna tidskrifter och få hjälp med att söka information, eller bara sitta och läsa en stund. Biblioteket är bemannat av en skolbibliotekarie två dagar i veckan.

Öppettider på skolbiblioteket

Skolarena hos Nybro bibliotek

Hanemålaskolan

Hanemålavägen 4, 382 39 Nybro, Sverige

Hanemålaskolan är en skola för alla barn, förskoleklass till klass 6, anpassad grundskola och fritidshem.

Kontakta oss

Hanemålaskolan

Kontakt

Besöksadress: Hanemålavägen 4, Nybro
Postadress: Nybro Kommun, 382 80 NYBRO

Verksamhetschef och rektor

Skolexpedition:
0481-455 36

Skolmatsal:
0481-455 40


Grundskolans arbetslag

Arbetslag klass 2A, 2B och FA

0481-455 38

Arbetslag klass 1A, 1B, 1C och FB

0481-456 56

Arbetslag klass 3 och 6

0481-455 44

Arbetslag klass 4, 5 och Studion

0481-450 93


Elevhälsan

Skolsköterskor

Skolkuratorer

Skolpsykologer


Anpassad grundskola

0481-455 45

0725-99 01 59 (för SMS)


Skolbibliotekarie

Håkan Storm
hakan.storm@nybro.se

0481-455 39


IT-vaktmästare

Peter Agnehamn
peter.agnehamn@nybro.se

0481-457 08


Administrativ ledningsfunktion för fritidshemmen

Monica Blomqvist
monica.blomqvist@nybro.se


Övriga kontakter

Hanemålaskolans fritidshem

Förskolan Hanemålagården

Förskolan Vitsippan

Skolsköterskor

Alsterbro skola F-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Fagerslättskolan F-6

Emy Tysk
emy.tysk@nybro.se
0481-455 06

Flerohopp skola F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Hanemålaskolan F-6

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Kristvallabrunn skola F-6

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Madesjöskolan F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Madesjöskolan 7-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Orrefors skola F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Paradisskolan F-6

Karin Becker
Karin.Becker@nybro.se
0481-45521

Paradisskolan 7-9

Alva Eide
0481-45272
alva.eide@nybro.se

Västerängsskolan F-3

Karin Becker
Karin.Becker@nybro.se
0481-45521

Örsjö skola F-6

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Anpassad grundskola Hanemåla F-10

Cissi Nilssén
cissi.nilssen@nybro.se
0481-455 69

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Cissi Nilssén
cissi.nilssen@nybro.se
0481-455 69

Åkrahällskolan

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Skolkuratorer

Alsterbro skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Alsterbro skola 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Fagerslättskolan F-6

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 57

Flerohopp skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Hanemålaskolan F-6

Liza Vesterlund
liza.vesterlund@nybro.se
0481-452 78

Kristvallabrunn skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Madesjöskolan F-6

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Madesjöskolan 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Orrefors skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Paradisskolan F-6

Liza Vesterlund
liza.vesterlund@nybro.se
0481-452 78

Paradisskolan 7-9

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Anpassad grundskola Hanemåla F-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Västerängskolan F-3

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Åkrahällskolan

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Örsjö skola F-6

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Skolpsykologer

Alsterbro skola f-9

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Fagerslättskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Flerohopp skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-457 60

Hanemålaskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Kristvallabrunn skola f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Madesjöskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Madesjöskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Orrefors skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Paradisskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Paradisskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Västerängskolan f-3

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Örsjö skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Anpassad grundskola Hanemåla f-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Åkrahällskolan

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Alsterbro åk F-9 och Kristvallabrunn skola åk F-6 och Fritidshem

Pär Axelsson, rektor
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Anpassad grundskola Hanemålaskolan och Paradisskolan

Sofie Lindman, rektor
0481-455 43
Sofie.Lindman@nybro.se

Fagerslättsskolan åk F-3 och Fritidshem

Anna Hård af Segerstad, rektor
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Fagerslättsskolan åk 4-6

Malin Westergren, rektor
0481-455 12
malin.westergren@nybro.se

Hanemålaskolan åk F-6 och Fritidshem

Camilla Tagesson, rektor
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Madesjöskolan åk F-6 och Fritidshem

Per Nilsson Ekholm, rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Madesjöskolan åk 7-9

Per Nilsson Ekholm, Tf. rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Paradisskolan åk F-6 och Fritidshem

Emma Pernbert, rektor
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Paradisskolan åk 7-9

Magnus Holmerin, rektor
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Orrefors och Flerohopp skola åk F-6 och Fritidshem

Ulrika Barkstedt, rektor
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Västerängsskolan och Örsjö skola åk F-6 och Fritidshem

Penelope Grant, rektor
0481-454 87
penelope.grant@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.