Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Brottsförebyggande arbete

Vi har fler brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheter i Nybro kommun.

Exempel på brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheter är:

 • Räddningstjänsten kör kvällsrundor
 • Väktare med uppdraget trygghetsskapande synlighet.
 • Vuxenvandringar nattetid som utförs av Madesjö IF enligt avtal med Nybro kommun.
 • Hemtjänsten som är utbildade i FIR (Första insats resurs)
 • Kamerabevakning på flera platser i Nybro kommun
 • Orsaksanalys av otrygghet på och kring Nybro station
 • Trygghetsvandring vid Lönnen.
  Information om trygghetsvandringar (Myndigheten Brå)

Brottsförebyggande rådet i Nybro

Brottsförebyggande rådet arbetar för att alla vi, som bor och arbetar i Nybro, ska kunna känna oss trygga. I rådet sitter idag representanter från följande organisationer:

 • Nybro kommun, tjänstemän
 • Nybro kommun, politiker
 • Nybro Bostad
 • Polisen

Gruppen har möten fyra gånger per år. De jobbar med att driva och samordna olika brottsförebyggande åtgärder över hela kommunen.

Myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.