Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas!

För att värma upp bostäder kan man utnyttja värmen i berg, jord, grundvatten eller ytvatten. Detta sker genom att man installerar en värmepump. Den fungerar i princip som ett omvänt kylskåp.

Det är viktigt att anmälan görs i god tid innan värmepumpen anläggs. Anmälan skickas till Miljö- och byggnämnden, Nybro kommun, 382 80 Nybro. För värmepump i vattenskyddsområde krävs tillstånd.

Till anmälan ska det bifogas en situationsplan som visar byggnader, fastighetsgränser, värmepumpens placering, närliggande dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar.

Ansökan/anmälan om tillstånd till värmepumpsanläggning (Mina sidor)

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskydd

Om du har frågor om miljö- och hälsoskydd kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.