Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Så här går en utredning till

När socialtjänsten får reda på att ett barn eller en ungdom inte har det bra och kan behöva stöd eller skydd, är socialtjänsten skyldig att inleda en utredning för att ta reda på om barnet eller ungdomen behöver någon hjälp.

Vad innebär det när socialtjänsten gör en utredning?
Orsaken till att socialtjänsten gör en utredning är att:

  • en familj eller individ har ansökt om stöd
  • socialtjänsten har fått in en anmälan om misstanke att ett barn eller ungdom far illa
  • ett barn eller ungdom har gjort ett brott.

Utredning inleds
En utredning inom socialtjänsten inleds alltid enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL).

En utredning kan inledas av olika skäl. En anledning kan vara att en vårdnadshavare eller ett barn (15 år eller äldre) kontaktat socialtjänsten och själva bett om hjälp. Det kallas för en ansökan. När en vårdnadshavare eller en tonåring ansöker om stöd inleds alltid en utredning.

En annan anledning kan vara att någon utomstående, till exempel en privatperson, skolan, sjukvården eller polisen är orolig för ett barn och har hört av sig till socialtjänsten och informerat om vad de är oroliga för. Det kallas för en orosanmälan. Om det inte går att utesluta att ett barn är i behov av stöd eller skydd inleds en utredning.

En utredning får pågå som längst fyra månader. Om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas.

Utredningsprocessen
Att vårdnadshavare och självklart även barnet eller ungdomen är delaktiga genom hela utredningsprocessen är viktigt.
Under utredningstiden sker olika utredningsåtgärder för att få svar på om barnet, ungdomen eller någon annan i familjen har behov av stöd och hjälp. Exempel på utredningsåtgärder är samtal med barnet, vårdnadshavare/föräldrar eller andra personer som är viktiga för barnet, till exempel bonusföräldrar, syskon, mor- och farföräldrar. Det kan även ske samtal med andra professionella personer, till exempel skola och sjukvård.

En utredning ska alltid leda till ett beslut. Den information vi fått av er i familjen och andra utomstående personer ligger till grund för beslutet. Om socialtjänsten bedömer att det inte finns något behov av stöd eller skydd för ditt barn eller för någon annan i familjen avslutas kontakten med socialtjänsten. Görs bedömning att det finns behov av stöd och ni i familjen önskar detta, fattas ett beslut om insats.

Exempel på olika insatser som socialtjänsten kan erbjuda är råd- och stödsamtal, familjesamtal/familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj, träningsboende eller placering utanför det egna hemmet, t.ex. i familjehem.

Utredningsarbetet är socialtjänstens skyldighet. Detta innebär att om ett barn eller en ungdom misstänks fara illa kan utredningen behöva genomföras även om barnet/ ungdomen eller vårdnadshavare inte samtycker till det.

Ibland är vårdnadshavare och/ eller barnet/ ungdomen och socialtjänsten inte överens om vilken hjälp familjen behöver. Om socialtjänsten bedömer att det finns stora risker för barnets eller ungdomens utveckling, finns det möjligheter för socialtjänsten att ansöka om LVU (lagen om vård av unga) hos domstol, (Förvaltningsrätten). Att ansöka om LVU innebär att det är Förvaltningsrätten som avgör om barnet/ den unge har behov av hjälp eller skydd även om vårdnadshavare eller barnet (15 år eller äldre) inte vill det.

Vi har tystnadsplikt
Inom socialtjänsten är det sträng sekretess som gäller vilket innebär att all personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Uppgifter om ett barn eller en familj får under inga omständigheter lämnas till någon utomstående eller obehörig. Det finns dock något som kallas sekretessbrytande regler vilket innebär att socialtjänsten ibland är skyldig att informera t.ex. vårdnadshavare eller annan myndighet om uppgifter som framkommit i kontakten med socialtjänsten.

Läs mer om hur en utredning går till:

Hur går en utredning till? – Information till barn och ungdom

Hur går en utredning till? – Information till dig som vuxen

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00 (tisdag, torsdag, fredag).

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000