Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Husutstakning

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att byggnaden placeras enligt beviljat bygglov.

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Om byggnaden placeras fel i plan eller i höjd kan detta till exempel leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar, vilket kan innebär stora kostnader för att rätta till fel i en redan påbörjad byggnation.

För att utföra en husutstakning krävs att man är behörig enligt Lantmäteriets dokument:

Rekommendationer för bedömning av grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Grovutstakning

Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt genom utsättning av pålar. Utstakningen görs i plan (x- och y-koordinat) med en noggrannhet inom 5 centimeter.

Finutstakning

Finutstakning görs oftast efter schaktning men innan gjutning av grunden. Utstakningen görs i plan (x- och y-koordinat) med en noggrannhet inom 5 millimeter. Vid en utstakning kan man använda sig av olika metoder. Antingen sätter man pålar med spik vid hushörnen eller så använder man sig av profiler.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.