Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Redovisning av uppdraget

I uppdraget som ställföreträdare ingår att redovisa hur du sköter huvudmannens ekonomi och övriga insatser. Du redovisar ditt uppdrag i en förteckning, årsräkning/sluträkning och redogörelse till överförmyndaren. Senast den sista februari varje år ska du redovisa föregående års insatser och räkenskaper.

Årsredovisning

Senast den sista februari ska årsräkningar och redogörelser vara inskickade till överförmyndarenheten. Som ställföreträdare får du innan jul hem ett brev från oss med instruktioner och en checklista över vilka kopior på dokument/underlag som vi vill att du skickar med tillsammans med årsräkningen och redogörelsen.

Är det något som är oklart? Har det dykt upp frågor? Eller har du mot förmodan inte fått vårt brev? Ta i så fall kontakt med din handläggare. Vi har telefontid mellan kl. 10.00-12.00 (kl. 11-12 under våren) och det går även bra att skicka mejl.

Digital redovisning

Du vet väl att du kan föra kassabok och skicka in årsräkningen och redogörelsen digitalt via systemet e-Wärna Go.

Logga in i E-Wärna Go

Instruktionsfilmer som hjälper dig att komma igång

Guide – Ställföreträdare – e-Wärna Go

Handbok E-Wärna GO

Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av att redovisa digitalt och vill ha hjälp med att komma igång.
Det är även oss på överförmyndarkansliet du kontaktar om du behöver support.

Redovisa på blankett

Blanketter för att redovisa på traditionellt sätt finns på Mina sidor. Sök på “god man” i sökrutan för att komma till rätt blanketter.

Här beskriver vi hur du gör för att fylla i årsräkningsblanketten på rätt sätt:

Anvisningar för års- och sluträkningar 2023

Arvode

Beslut om arvode fattas av överförmyndaren efter granskning av års- eller sluträkning. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvode och ersättning till ställföreträdaren.

I Överförmyndarnämndens Riktlinjer för arvode och ersättningar till ställföreträdare kan du läsa mer om bedömning av arvode och kostnadsersättning.

Vid beräkning av vem som ska betala arvode ska alla huvudmannens tillgångar och beskattningsbara inkomster räknas in. Har huvudmannen haft under 2,65 prisbasbelopp i beskattningsbar inkomst och tillgångar som understiger 2 prisbasbelopp går kommunen in och betalar arvodet. Vid dödsfall står kommunen för arvodet om huvudmannens tillgångar understiger 1 prisbasbelopp.

I de fall kommunen betalar arvode är det också kommunen som betalar skatt och sociala avgifter. I annat fall är det ställföreträdaren som betalar skatt och sociala avgifter. På Skatteverkets hemsida finns mer information om hur du som ställföreträdare går till väga för att betala skatt och avgifter samt deklarera för din huvudman. Observera att du som ställföreträdare har ansvar att se till att det finns tillgångar för att betala det egna arvodet och att du endast får betala ut arvode till sig själv efter beslut från Överförmyndarnämnden.

Om huvudmannen betalar ditt arvode kan hen ha rätt till merkostnadsersättning för detta. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Slutredovisning – när ett uppdrag avslutas

När ett uppdrag avslutas ska du inom en månad skicka in en slutredovisning. En slutredovisning fungerar på samma sätt som en årsredovisning, med skillnaden att du inte redovisar hela året utan endast fram till datumet för uppdragets upphörande. Det innebär till exempel att du behöver skicka med ett kapital- och räntebesked från slutdatumet istället för ett årsbesked från banken.
Precis som inför årsredovisningen får du ett brev från oss där du uppmanas att lämna in slutredovisningen. Där står det vilka datum du har att förhålla dig till.

Om din huvudman har avlidit ska du även skicka med kontaktuppgifter till behörig mottagare/dödsbodelägare, dvs. personen som ska ta emot redovisningshandlingarna. Det är ofta en nära anhörig.

Kontakta oss

God man, förvaltare & förmyndare

Handläggarna på överförmyndarkontoret har ordinarie telefontid alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Under perioden 15 februari till och med 30 juni är telefontiden begränsad till kl. 11.00-12.00. Övriga tider kan du tala in ett meddelande eller kontakta dem via e-post.

Ansök om att bli god man i vår e-tjänst

Handläggare Nybro kommun

Även ärenden som rör ensamkommande barn

Telefon: 0481-452 29

Telefon: 0481-453 04

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Emmaboda kommun

Telefon: 0481-452 51

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Torsås kommun

Telefon: 0481-452 20

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Uppvidinge kommun

Telefon: 0481-454 07

E-post: ofm@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.