Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Oro för ett barn – Orosanmälan

Du som har oro för eller misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten. Om du har ett barn i din närhet som du känner en oro för eller om du själv är ung och befinner dig i en utsatt situation kan du ta kontakt med Barn- och familj. Du kan vända dig till Barn- och familjs mottagning på telefonnummer 0481-451 72 och beskriva din oro.

Är du orolig för och misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan till Barn och familjs mottagning och berätta om din oro. Det kan till exempel handla om fysiskt eller psykiskt våld, missbruk, sexuellt utnyttjande, vanvård eller att du misstänker att en vårdnadshavare inte har förmåga att ta hand om sitt barns behov.
Du behöver inte vara säker på att ett barn inte har det bra utan det räcker med att du är orolig.

Du kan göra en anmälan antingen via telefon eller skriftligen via brev. Det är inte lämpligt att göra en anmälan via e-post. Information via e-post är inte sekretesskyddad och det är inte säkert att e-posten kan hanteras tillräckligt skyndsamt. Orosanmälan via brev sänds till:
Individ- och familjeförvaltningen
Nybro kommun
382 80 Nybro.

Rådgöra med socialtjänsten
Är du osäker på om du ska göra en anmälan?
Det finns alltid en möjlighet att kontakta oss för råd och stöd innan du gör en anmälan. Du har möjlighet att anonymt rådgöra med en socialsekreterare på Barn- och familj för att prata om din oro och diskutera hur du kan gå vidare.

Telefontider

0481-451 72

Vardagar kl. 08-12 & kl. 13-16

Kvällstid natt och helg
Du kan kontakta Sydostjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten under kvällar nätter och helger.
Telefon: 020-45 39 00

Sydostjouren

Vid akuta situationer, ring alltid 112.

Anonym vid anmälan
Som privatperson finns det möjlighet att vara anonym när du anmäler oro, tänk då på att:

  • Inte säga ditt namn
  • Skydda ditt telefonnummer när du ringer

Om kontakten med socialtjänsten leder till en anmälan och du har sagt ditt namn är vi skyldiga att registrera vem du är och du kan då inte vara anonym.
Ofta behöver en anmälan kompletteras vid ett senare tillfälle under en utredning och därför är det alltid bäst att du lämnar ditt namn i samband med anmälan.
Som privatperson har du inte rätt att få återkoppling på din anmälan.

Om du arbetar med barn
Anställda inom vissa myndigheter och verksamheter som rör barn och unga till exempel skola, hälso- och sjukvård är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om att ett barn far illa.
Du som gör anmälan i tjänsten har inte möjlighet att vara anonym. Om du önskar har du rätt att få återkoppling på din anmälan.

Mer information om anmälningsskyldigheten hittar du här:
Anmäla oro för barn. Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Vad händer när socialtjänsten har fått in min anmälan?
Alla inkomna orosanmälningar om barn och unga hanteras skyndsamt. Inom 14 dagar ska socialtjänsten ta beslut om en utredning ska inledas eller inte. Om en utredning inleds kommer socialtjänsten att hämta in mer information om hur barnet har det och sedan göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten. Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Oro för ett barn – Orosanmälan

Är du orolig för och misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan till Barn och familjs mottagning och berätta om din oro. Det kan till exempel handla om fysiskt eller psykiskt våld, missbruk, sexuellt utnyttjande, vanvård eller att du misstänker att en vårdnadshavare inte har förmåga att ta hand om sitt barns behov.
Du behöver inte vara säker på att ett barn inte har det bra utan det räcker med att du är orolig.

Du kan göra en anmälan antingen via telefon eller skriftligen via brev. Det är inte lämpligt att göra en anmälan via e-post. Information via e-post är inte sekretesskyddad och det är inte säkert att e-posten kan hanteras tillräckligt skyndsamt. Orosanmälan via brev sänds till:
Individ- och familjeförvaltningen
Nybro kommun
382 80 Nybro

Rådgöra med socialtjänsten
Är du osäker på om du ska göra en anmälan?
Det finns alltid en möjlighet att kontakta oss för råd och stöd innan du gör en anmälan. Du har möjlighet att anonymt rådgöra med en socialsekreterare på Barn- och familj för att prata om din oro och diskutera hur du kan gå vidare.

Telefon
0481-451 72
Vardagar klockan 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Kvällstid natt och helg
Du kan kontakta Sydostjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten under kvällar nätter och helger.
Telefon: 020-45 39 00

Sydostjouren

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.