Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Skolans kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska synliggöra nuläge, styrkeområden, utvecklingsområden, ligga till grund för valda utvecklingsåtgärder och förbättringsinsatser samt visa på uppföljning/utvärdering.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska ses som ett övergripande, strategiskt dokument som anger riktningen för Lärande- och kulturförvaltningen de närmaste åren.

Verksamhetsplan för lärandenämnden 2024

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på vår verksamhet tar vi gärna emot dem. Antingen genom att du kontaktar den tjänsteman som närmast berörs eller via kommunens synpunktshantering.

Lämna en synpunkt

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.