Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Badplatser

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till bad. Det finns många fina badplatser runt om i kommunen och alla har sin charm, det är inte svårt att hitta mer än en favoritplats.

Badplatser i Nybro kommun

För att se en kartbild över alla de 13 kommunala badplatserna klickar du in på badplatskartan där det finns presentation med bild och information om varje kommunal badplats.
Badplatskartan
Just nu så funkar tyvärr inte kartfunktionen. Vi jobbar på att hitta en lösning så fort vi kan.

Badvattenprover

Under badsäsongen, som i Kalmar län är mellan 21 juni – 15 augusti, tas prover på badvattnet i de kommunala badsjöarna i v. 26, v. 29 och i v. 32 samt ett förprov i v. 24 enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten. Nybro kommun har inga EU-klassificerade bad men följer ändå riktlinjerna som gäller för EU-badvatten.

Vid provtagning mäts vattentemperaturen och en bedömning görs om det är algblomning i vattnet. Proverna som tas är värden på E.coli, intestinala enterokocker och vattnets temperatur.
När proverna analyserats av laboratoriet, bedöms badvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt som badvatten.

Om resultaten visar på tjänligt med anmärkning innebär det att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om det inte anses innebära någon risk för sjukdom i samband med bad.

Vid otjänligt prov finns det höga bakteriehalter i vattnet. Om vattnet i ett prov bedöms som otjänligt görs ett nytt prov. Vid otjänligt vatten avråder kommunen från bad. Vid avrådan publicerar kommunen information om detta på nybro.se samt sätter upp skyltar vid det aktuella badet.

På Hav- och vattenmyndighetens hemsida hittar du aktuell information om badvattnets kvalité på respektive badplats.

Badvattenkvalitet Nybro kommun – Havs- och vattenmyndigheten

Badbryggor, toaletter och sopkärl

Sedan år 2022 ligger alla badbryggor kvar i vattnet efter badsäsongens slut. Detta är ett led i kommunens hållbarhetsarbete. Vid iläggning och upptagning av bryggorna uppstår ett slitage som kan besparas genom att låta bryggorna ligga i året runt. Toaletter och sopkärl finns placerade på badplatserna mellan veckorna 25 – 37.

Dykning av badplatser

Dykning av badplatserna görs årligen inför badsäsongen. För 2023 genomförs dykning helgerna vecka 22 och 23. Under dykningen sker en kontroll av botten och eventuella föremål i vattnet för att säkerställa att inget farligt finns i sjön, utan att alla badgäster kan ha en trevlig badvistelse i sommar.

Vinterbad

Vid den lilla bryggan i Rismåla göl finns badstegar tillgängliga året runt för alla som är sugna på vinterbad.

Hundar på kommunens allmänna badplatser

Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser under tiden 1 maj till och med 31 augusti, allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun §17

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.