Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Badplatser

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till bad. Det finns många fina badplatser runt om i kommunen och alla har sin charm, det är inte svårt att hitta mer än en favoritplats.

Badplatser i Nybro kommun

För att se en kartbild över alla de 13 kommunala badplatserna klickar du in på badplatskartan där det finns presentation med bild och information om varje kommunal badplats.

Badplatskartan

Badvattenprover

Under badsäsongen tas prover på badvattnet i de kommunala badsjöarna i v. 26, v. 29 och i v. 32 enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten.
På Hav- och vattenmyndighetens hemsida hittar du aktuell information om badvattnets kvalité på respektive badplats. Vid otjänligt badvattenprov och om avrådan från bad blir nödvändigt kommer detta informeras både på plats vid den aktuella badplatsen och på kommunens hemsida.

Badvattenkvalitet Nybro kommun – Havs- och vattenmyndigheten

Badbryggor, toaletter och sopkärl

Bryggor på badplatserna läggs i senast den 15 juni och lyfts upp tidigaste den 1 september varje år. Toaletter och sopkärl finns placerade på badplatserna under badsäsongen mellan veckorna 25 – 37.

Hundar på kommunens allmänna badplatser

Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser under tiden 1 maj till och med 31 augusti, allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun §17

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000