Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Buskröjning & Högröjning

Dikesslåtter som det också kallas utförs av entreprenörer på uppdrag av Nybro kommun för att öka sikten i kurvor. Högröjning däremot syftar till att bibehålla fri höjd över vägen för tung trafik.

Buskröjning körs under sommarmånaderna på alla enskilda vägar med statsbidrag samt fritidsvägar vilka ofta leder till badplatser. Buskröjningens syfte är att öka sikten i kurvor samt att hindra överväxtlighet. Arbetet påbörjas efter midsommar för att blommande växter ska få möjligheten att släppa sina fröer.

Högröjning utförs var femte år på alla enskilda vägar med statsbidrag och syftar till att ge tung trafik fri höjd (4,5 m) över vägbanan. Högröjningen utförs på vintern.

Frågor och svar om buskröjning/högröjning

Under sommarmånaderna kan växtligheten ta fart ordentligt. Buskar och sly kan växa i rasande fart, ibland så fort att de tre entreprenörer som buskröjer alla enskilda vägar i Nybro kommun inte hinner med. Här ber vi om tålamod och att ni tar det extra lugnt i trafiken. Buskröjaren är troligtvis redan på väg.

De senaste somrarna har varit extra varmt och extra torrt i marken. Det finns alltid en risk att slåttermaskinen kör in i en sten och skapar gnistor som kan antända det extremt torra gräset. Skulle en brand uppstå kan det få förödande konsekvenser för markägaren och angränsande fastigheter. Här ber vi också om tålamod och extra varsamhet i trafiken då buskröjaren endast kan köra när marken fortfarande är fuktig efter morgondaggen eller efter nederbörd.

Kontakta oss

Gator & vägar

Om du har frågor avseende gator/vägar, gatubelysning, GC-vägar, trafik och liknande, så kontaktar ni gata/naturenheten via kommunens växel 0481-450 00. Alternativt via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se

För felanmälan använd lämplig e-tjänst

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.