Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen.

Det krävs många olika kompetenser för att bygga en stad och dess omland. Vi skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om kommunens mark och byggnader, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar stadens trafik, bygger gator, broar och gång- och cykelbanor, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler, lagar mat, skottar snö och sopar gator och mycket, mycket mer!

Vi vill erbjuda snabb service och säker ärendehantering. Dina åsikter är alltid viktiga och vägs in när vi fattar beslut. Det är din upplevelse av staden som är vårt kvitto på om vi lyckats med vårt uppdrag.

Lagar och förordningar beskriver hur vi får bete oss mot varandra, mot naturen och miljön. Vi ger människor och företag råd och stöd för att kunna ”göra rätt”. Därför bedriver vi tillsyn i till exempel miljö-, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontakta oss gärna.

samhallsbyggnad@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.