Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Familj, barn & ungdom

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar, föräldrar och familj.

Alla kan drabbas av kriser, sociala eller personliga problem. Ibland uppstår behov av att få hjälp kring problem som är svåra att lösa på egen hand. Kommunen erbjuder stöd och hjälp till familjer, barn och unga. Vissa insatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut. Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och ett beslut om vilket stöd som erbjuds barnet, ungdomen eller familjen.

Om du känner dig osäker på vilken hjälp du kan få så kan du kontakta oss och få rådgivning om vad som skulle passa dig bäst.

Oro för ett barn – här hittar du information om vart du kan vända dig när du misstänker att ett barn far illa samt kontaktuppgifter för orosanmälan.

Familjerätt – till familjerätten kan du vända dig med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, adoption samt fastställande av föräldraskap/faderskap. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som lever åtskilda.

Familjerådgivning – Om ni upplever relationsproblem i familj eller parförhållande kan ni få stöd och hjälp via Familjerådgivning.

Familjecentrum – är ett samarbete mellan Nybro kommun och Region Kalmar. Här ryms flera verksamheter som är samlade under ett och samma tak: Öppna förskolan, föräldramottagning, ungdomsmottagning samt mödra- och barnhälsovård.

Stöd till föräldrar – här hittar du information om hjälp och stöd till dig som förälder.

Stöd till barn och ungdomar – här hittar du information om hjälp och stöd till dig som är barn och ungdom.

Våld i nära relation – här hittar du information om kommunens stöd och hjälp till dig som lever med våld i nära relation.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Oro för ett barn – Orosanmälan

Är du orolig för och misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan till Barn och familjs mottagning och berätta om din oro. Det kan till exempel handla om fysiskt eller psykiskt våld, missbruk, sexuellt utnyttjande, vanvård eller att du misstänker att en vårdnadshavare inte har förmåga att ta hand om sitt barns behov.
Du behöver inte vara säker på att ett barn inte har det bra utan det räcker med att du är orolig.

Du kan göra en anmälan antingen via telefon eller skriftligen via brev. Det är inte lämpligt att göra en anmälan via e-post. Information via e-post är inte sekretesskyddad och det är inte säkert att e-posten kan hanteras tillräckligt skyndsamt. Orosanmälan via brev sänds till:
Individ- och familjeförvaltningen
Nybro kommun
382 80 Nybro

Rådgöra med socialtjänsten
Är du osäker på om du ska göra en anmälan?
Det finns alltid en möjlighet att kontakta oss för råd och stöd innan du gör en anmälan. Du har möjlighet att anonymt rådgöra med en socialsekreterare på Barn- och familj för att prata om din oro och diskutera hur du kan gå vidare.

Telefon
0481-451 72
Vardagar klockan 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Kvällstid natt och helg
Du kan kontakta Sydostjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten under kvällar nätter och helger.
Telefon: 020-45 39 00

Sydostjouren

Familjerätten

Ni är välkomna att kontakta familjerätten i Emmaboda/ Nybro på telefonnummer 0481-451 22 eller via e-post
familjeratten@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.