Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Anhörigstöd

Anhörigstöd i Nybro kommun erbjuds till anhöriga som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Anhöriga kan vara maka/make, sambo, förälder, barn, vän eller annan person som vårdar eller stödjer en närstående.

Anhörigsamordnaren erbjuder råd och stöd till anhöriga genom informerande samtal, vägledning och kunskap. Att delta i anhörigcirklar, samtalsgrupper, anhörigutbildningar samt aktiviteter som förebygger ohälsa hos den anhörige.

Anhörigas erfarenhet, kunskap och delaktighet är viktig och är det som formar utbudet av stöd.

Målsättningen med anhörigstödet är att underlätta och på olika sätt bidra till en ökad livskvalité för den anhöriga och dennes närstående.

Ingen fråga är för liten!

Välkomna att ringa eller maila. Kontaktuppgifter finns i broschyren nedanför.

Om anhörigstöd och anhörigsamordnaren – PDF (571 KB)

På gång inom anhörigverksamheten:

Första anhörigcaféet för 2022 är 15 februari 13:30-15:30. Lokal: Jutegården. Då diskuteras bland annat programmet för året.

Gruppen “Vi som blev kvar”, en grupp för änkor och änkemän, träffas 22 februari kl 16-18 på Jutegården. Då finns också möjlighet att diskutera programmet för året.

Anhörigstödets verksamhet
Program för Hösten 2022

Studiecirklar för anhöriga 2022

Studiecirkel anhörig kognitiv – demensjukdomar

Inbjudan till sånggruppen N-Jutesångarna

Länkar som kan vara av intresse:

Anhörigas riksförbund

Sveriges Demenscentrum

Nationellt kompetenscentrum

Frågor och svar

Omsorgsförvaltningens anhörigstöd erbjuder olika aktiviteter till anhöriga. Bland annat informationsträffar, studiecirklar och hälsofrämjande aktiviteter (exempelvis utflykter, varmvattenbad och sång och musik).

I Program för anhörigstöd högre upp på denna sida finns hela utbudet.

Utöver detta erbjuds enskilda samtal och hembesök.

 

På Nationellt kompetenscentrums hemsida erbjuds webbutbildningar till anhöriga. Länk till hemsidan: www.nka.se.

På Svenskt Demenscentrums hemsida erbjuds anhöriga webbutbildningar rörande demenssjukdom. Länk till hemsidan: www.demenscentrum.se

 

Nej kommunen erbjuder inte någon ersättning för att vårda en närstående i hemmet.

Via Försäkringskassan kan du ansöka om närståendepenning vid vård i livets slut. Länk till Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se

Exempel på avlastande insatser från omsorgsförvaltningen kan vara hemtjänst, avlösning i hemmet eller korttid. För att ansöka om olika former av hjälp kan din närstående ansöka om detta hos biståndshandhandläggare.

För personer med demenssjukdom går det att ansöka om att få delta på dagverksamhet.

Avlastning utan biståndsbedömning

Jutetjänsten är omsorgsförvaltningens frivilligverksamhet. De erbjuder hjälp med enklare uppgifter, promenader eller sällskap. Länk till Frivilligverksamheten.

Mötesplatser för äldre erbjuder aktiviteter dit alla är välkomna. För aktivitetsprogram se sidan för Mötesplatser.

Du kan vända dig till rehabiliteringsenheten i Nybro kommun. Länk till Rehabenheten.

Om du undrar mer om vad kommunen erbjuder för vård vid livets slut, se sidan för palliativ vård: Palliativ vård och omsorg vid livets slut.

Efterlevandeguiden har information till dig som förlorat någon nära. Länk till Efterlevandeguiden.

Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan dödsboanmälan göras istället. Läs mer på sidan: Dödsboanmälan samt bistånd vid begravning.

 

 

Uppgifter som rör dig eller din närstående är skyddade av sekretess enligt Offentlighets och sekretesslagen. Alla som jobbar med sekretess har tystnadsplikt. Exempelvis anhörigsamordnare, biståndshandläggare, hemtjänst och annan personal som hjälper din närstående.

Vill du läsa mer om sekretess och tystnadsplikt se hemsidan: Vårdgivarguiden.

Framtidsfullmakt

Om man på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande i framtiden inte längre kan ta hand om ekonomiska och personliga angelägenheter. Den som får fullmakten får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta. Läs mer hemsidan för Konsumenternas.

Fullmakt

Du kan utfärda en fullmakt antingen för ett enstaka uppdrag, eller när du vill att någon under en längre tid ska ta hand om ärenden. I fullmakten beskriver du vilka ärenden som den du utser ska kunna utföra. Fullmakten kan gälla antingen för en viss tid eller tills vidare och du kan när som helst återkalla den. Läs mer hemsidan för Konsumenternas.

Vad får jag som anhörig göra utan fullmakt – Anhörigbehörighet

Du som är närmast anhörig till en person som behöver hjälp att sköta sin ekonomi får din behörighet direkt från lagen – du behöver inte ansöka om det och du behöver ingen fullmakt eller annan handling från den du ska hjälpa. Du kan däremot behöva visa att du är närmast anhörig, till exempel med ett familjebevis från Skatteverket. Så skaffa gärna ett sådant innan du kontaktar exempelvis en bank.

Betala räkningar, ta ut pengar, göra överföringar, ingå enklare avtal och att ansöka om sociala förmåner är exempel på vad som normalt ingår i den anhörigas behörighet.

God man och förvaltare

I vissa situationer i livet behövs hjälp av någon att sköta ekonomi, att få rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Då kan du, en anhörig eller någon annan i din närhet, ansöka om att du vill få hjälp av en god man eller förvaltare, eller anmäla att behov finns. Läs mer på sidan för: God man, förvaltare & förmyndare.

 

Kontakta oss

Omsorgsförvaltningen

Om du har frågor inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområden kan du ta kontakt via kommunens växel 0481-450 00.

Verksamhetsområden:

  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Hälso- och sjukvård
  • Rehabilitering och hjälpmedel

Det går även bra att skicka ett mail: omsorg@nybro.se

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000