Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Stadsmiljö

Stadsmiljö

Nybro kommun arbetar aktivt för att klimatanpassa utemiljöerna och samtidigt kunna behålla en tradition av hortikulturella inslag i stadsmiljön och parkerna från den tid Nybro var en kurort med badhuspark och planteringar.

Nybro stadskärna med sin kulturhistorskt värdefulla bebyggelse av bland annat jugendarkitektur och tradition av hortikultur kräver speciell hänsyn när det gäller utrustning och utsmyckning. Av den anledningen finns ett stadsmiljöprogram och en skötselplan för park- och grönytor framtaget. Se länkar:

Stadsmiljöprogram

Skötselplan för park- och grönytor

Klimatanpassning

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.