Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Dina skattepengar

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Nybro kommun 22,33 kronor i skatt för din kommunala service.

Dessutom betalar du 11,86 kronor i skatt till Regionen och 0,25 kronor i begravningsavgift. Kyrkoavgift (1,17 kronor) betalar de som är medlemmar i svenska kyrkan.

Kommunens intäkter måste vara minst lika stora som dess utgifter för att uppnå en budget i balans. Kommunen omsätter nästan 1,4 miljarder kronor 2021. Kommunerna ska också ha god ekonomisk hushållning, vilket Nybro har definierat som att överskottet varje år ska vara en procent av skatter och bidrag, dvs. ca 14 miljoner kronor. Kommunen behöver det här överskottet till att täcka eventuella förändringar i skatterna, ökade kostnader som inte är förutsägbara och för att det egna kapitalet inte ska minska.

De politiska nämnderna tar fram underlag för verksamhetens budget och mål. Kommunfullmäktige beslutar sedan i kommunens budget/kommunplan hur de ekonomiska medlen ska fördelas mellan nämnderna. Löpande under året genomförs och sammanställs avstämningar, uppföljningar och prognoser. I dessa rapporter stämmer nämnderna av det ekonomiska utfallet i förhållande till budget. Med hjälp av olika verksamhetsmått och nyckeltal jämförs också det som utförs i verksamheten med de uppsatta målen inom kommunen.

Hur används dina skattepengar?

Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt används:

 • Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 39 kr
 • Grundskola 20 kr
 • Förskola och skolbarnomsorg 13 kr
 • Gymnasieskola 8 kr
 • Vuxenutbildning och övrig utbildning 2 kr
 • Individ- och familjeomsorg 5 kr
 • Kultur- och fritidsverksamhet 4 kr
 • Gator, parker och samhällsplanering 3 kr
 • Miljö, hälsa och räddningstjänst 3 kr
 • Politisk verksamhet 2 kr
 • Arbetsmarknadsåtgärder, näringsliv och särskilt riktade insatser 1 kr

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.