Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Skötsel av husnära träd

Nybro kommuns markinnehav är väl spritt i kommunen men det är till stor del koncentrerat till tätorterna.

En stor del av den mark som finns i och kring våra tätorter är trädbevuxen, antingen som natur- eller parkmark. Med naturmark menar vi mark som inte är bebyggd eller anlagd och innefattar bl.a. skog, åker, annan öppen mark och våtmarker.
Vid skötseln av denna mark vägs olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar och interna riktlinjer.

Om du önskar att vi ska ta ner ett träd bör Du först kontakta berörda grannar och försäkra Dig om att ni alla har samma önskan. Sedan fyller du i och skickar in blanketten som du hittar under Mina sidor.

Har du inte möjlighet att själv skriva ut blanketten så ring till Medborgarkontoret 0481-45 000 så får du den hemskickad.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.