Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Miljöfarlig verksamhet

Många verksamheter påverkar vår miljö eller hälsa.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader och anläggningar som kan påverka vår miljö eller hälsa.

Miljöenheten kontrollerar på miljö- och byggnämndens uppdrag industrier, bensinstationer, jordbruk och annan verksamhet som kan påverka miljön.

För att få starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs ett tillstånd eller en anmälan. Vilka verksamheter som behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan framgår av miljöprövningsförordningen. Anmälan om miljöfarlig verksamhet skickas in till miljöenheten minst 6 veckor innan den startar.

Exempel på verksamheter som ska anmälas till oss är:

  • Biltvätt för mer än 5000 bilar eller mer än 1000 andra motordrivna fordon per år.
  • Bensinstation med årlig hantering av mer än 1000 m3 flytande bränsle.
  • Tillverkning av träprodukter med mer än 10 000 m3 virke per år.
  • Byte till fastbränslepanna med en effekt av mer än 500 kW.
  • Lantbruk med mer än 100 djurenheter.
  • Lagring av massor som en del av samla in det om massorna överstiger 10 ton.

Miljöprövningsförordningen

Blanketter

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskydd

Om du har frågor om miljö- och hälsoskydd kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000