Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Föräldrastöd

Att vara förälder är både roligt och krävande. Vissa perioder är mer krävande, både utifrån barnets utveckling men även utifrån hur familjens situation ser ut och hur du som förälder mår.

Behöver du stöd i din roll som förälder? Socialtjänsten erbjuder olika former av stöd.

  • Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut om stödet. Exempelvis råd och stöd i föräldrarollen, Öppna förskolan.
  • Det finns också biståndsbedömda insatser. Det innebär att behovet av stöd har utretts och bedömts av socialsekreterare. Exempel på insatser som kan beviljas som bistånd är stödsamtal med socialsekreterare, familjesamtal eller familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem.

Socialtjänstens uppgift är att de barn och ungdomar som vistas i kommunen får sina behov av omvårdnad, vägledning och skydd tillgodosedda. Detta enligt Socialtjänstlagen, Föräldrabalken och Barnkonventionen. Det ska ske i nära samarbete med familjen och med hänsyn till varje barn och ungdoms individuella behov.

Om du som förälder är orolig för ditt barn eller ungdom och önskar råd eller stöd i din föräldraroll är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan även ansöka om stöd från socialtjänsten. Vid en ansökan inleds alltid en utredning för att kunna bedöma behovet av stöd.

Du har rätt att få tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska.

Kontakta oss

0481-451 72
Vardagar kl. 08-12 & kl. 13-16

Kvällstid natt och helg
Du kan kontakta Sydostjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten under kvällar nätter och helger.
Telefon: 020-45 39 00

Du är välkommen att ringa och prata med oss så hjälper vid dig så att du kommer rätt.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.