Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som är så förorenade att de riskerar att skada eller skapa olägenheter för miljön eller människors hälsa.

Upplysningsskyldighet

Om du upptäcker en förorening vid en fastighet som du äger eller använder ska miljöenheten kontaktas omgående. Som ägare, brukare eller exploatör av en fastighet är du skyldig att upplysa miljöenheten om du upptäcker en förorening.

Anmälningsskyldighet

Innan du sanerar eller gräver inom ett förorenat område måste detta anmälas till miljöenheten. Anmälan måste göras minst 6 veckor innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vad en anmälan ska innehålla framgår av EBH-portalen (efterbehandlingsportalen).

Anmälan om efterbehandling av förorenat område EBH-portalen

Förorenade områden i länet

De flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen i Kalmar län eller kommunen. Länsstyrelsen har en karta över länets förorenade områden. Där finns även en lista över länets högst prioriterade områden.

Länsstyrelsens karta över länets förorenade områden

Metaller runt glasbruk

Det pågår forskning och studier kring förekomsten av metaller runt glasbruk och vilka risker det kan föra med sig för boende i närheten. Forskning pågår av Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskydd

Om du har frågor om miljö- och hälsoskydd kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.