Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Bolanders park

Nominerad till årets nyetablerade park 2015-2016 (Elmia Park Inspira)

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park ska framöver fungera som ett grönt nav där vägar för kommunikationer både inom Nybro och med omvärlden möts. Bolanders park utgör en länk mellan Svartgölsparken, stadskärnan och Badhusparken men också mellan Nybros historia och nutid.

Vem var Bolander?

Parken är uppkallad efter Magnus August Bolander (1832-1887). Han var gift med garvare Nybergs yngsta dotter och övertog garveriet 1854. Bolander var en ivrig förespråkare för järnvägen som invigdes 1874 och för bildandet av Madesjö sparbank. MA Bolander har även gett namn åt Bolanders bäck och Bolanders bro.

Upplevelser i Bolanders park

bolanders-park-till-hemsidan

 1. Stationshuset som byggdes år 1874 ägs sedan 2008 av Nybro kommun. Målet var att skapa en modern och funktionell byggnad och samtidigt behålla byggnadens gamla stil och karaktär. I entréplan inryms bland annat turistbyrå med resebutik och biljettförsäljning.
 2. Pergolan är byggd av trästockar från robiniaträd och bambu. Intill står planteringar av blåregn som kommer att täcka pergolans tak. Under taket finns en sittgrupp med bord som ger möjlighet till avkoppling.
 3. Bilparkeringen rymmer över 90 parkeringsplatser och laddningsstolpe för elbilar.
 4. Strandstenarna längs banvallen kantas av höga tuvrörsgräs och planterade vildvin för marktäckning som på hösten kommer att ge en starkt varmröd färg.
 5. Klippstensöarna är rabattremsor som innehåller grupper av klippstenar på parkeringsområdet. De omges av ett ”hav” av olika sorters blommande prydnadstimjan. I rabatterna står ginnalalönn som till hösten får en stark röd färg.
 6. Klippträdgårdens klippskrevor ger växtplats till olika växter som rödblommande japansk azalea, prydnadsgräs och klot av japansk järnek. Ovanför klippväggen täcks ytorna av sitt- och trampstensblock, idegranar, azaleor, vildvin och prydnadstimjan samt träd av körsbärskornell.
 7. Parkträden består av torktåliga sorter som körsbärskornell, ginnalalönn, tempelträd, kinaträd, japansk magnolia, sibirisk korkek och tokyokörsbär. Trädkronorna växlar årstidsvis mellan gula och röda färger.
 8. Gräsrondellen är växtplats för olika sorters miscanthusgräs med en höjd upp till 2 meter som blommar med silverfärgade plymer om höstarna. Under vintern kommer rimfrosten på bladen att bidra till platsens skönhet i vinterskrud.
 9. Blomsterängarna täcker en yta på cirka 4000 m² och består av olika blommande örter. Blomningstiden varierar från juni till oktober.
 10. Stenblockstrappan ligger intill bäcken och erbjuder en rekreationsplats vid vattnet.
 11. Våghuset: Här vägdes förr i tiden lasten som gick längs järnvägen. På denna plats finns nu stationshjulet till minne av hundraårsjubileet av järnvägen.
 12. Cykelrondellen intill järnvägsperrongen har plats för 80 cyklar och omges av en blomsteräng och friväxande ängsträd.
 13. Rälsen utanför lokstallet behålls som minne av platsens tidigare funktion och bäddas in av ett lapptäcke av prydnadstimjan och grupper av prydnadsgräs. Två rader av gatsten markerar den tidigare rälsen in i cykelstallet.
 14. Cykelstallet användes tidigare som lokstall och kommer nu till användning som cykelgarage med plats för 46 cyklar. Strax utanför, under tak, finns också plats för ytterligare 16 cyklar.
 15. Broslänten täcks av vildvin. Här går en gång-och cykelbro över Bolanders bäck som förenar centrumtorget med Bolanders park.
 16. Naturstigen söder om Bolanders bäck lyses på kvällarna upp av trädens markbelysning.
 17. Bi-draget: För att uppmuntra insekter som pollinerar våra fruktträd och grödor har parken försetts med boplatser och matnyttiga växter för bin och fjärilar. Längs med Tunnelgatan breder bland annat kärleksört, lavendel, solrosor, fjärilsbuskar, körsbär och ängsytor ut sig. För att gynna honungsbin och producera stadshonung har en bikupa placerats vid våghuset. Länsstyrelsen bidrog med medel i ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA-projekt, 2014-2015 för att gynna vilda bin och fjärilar, så kallade ekosystemtjänster.

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.