Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Parker och lekplatser

Parker och lekplatser

I Nybro kommun finns parker och lekplatser för alla typer av aktiviteter. Lekplatserna ska vara ett bra verktyg för leken, Parkerna är till för alla att finna ro, lek och samvaro i.

Nybro kommuns parker

1. Badhusparken
2. Bolanders park
3. Ljungdahlsparken
4. Stadshusplan
5. Stationsplan
6. Sveaparken
7. Millenium parken
8. Svartgöl

I år2024 kommer temat för sommarblomsplanteringarna att gå under benämningen ”Mot ljusare tider” . En komposition av växter som huvudsakligen går i ljusa toner av gult, vitt, grönt, lime, blått och med mörka toner i violett.

Växterna kommer att återfinnas i de allmänna rabatterna och i de utplacerade blomsterkärlen i centrum.

Nybro kommun hoppas att planteringarna ska bidra med trivsel i parker och stadsnära lägen samt för allmän inspiration.

Vi fortsätter att uppmärksamma vikten och behovet av ekosystemtjänster i våra permanenta planteringar och boplatser för pollinerande insekter i våra parker och stadsmiljöer. De pollinerande insekterna såväl honungsbin som övriga vilda bin och fjärilar bidrar lika mycket till att växterna fortplantar sig och ger högre avkastning av frukt och grönt.

Kommunen bidrar till att gynna honungsbin med hjälp av två utplacerade bikupor för honungsproduktion i centrala lägen, dels i Ljungdahlsparken och dels i Bolanders park. För att även gynna vilda bin med boplatser har två nya “bihotell” konstruerats och utplacerats, dels i vid Sveaplan, dels ovanpå Västra Magasinsgatans längsgående mur.

I stadsmiljön planeras i år en växtplantering i de utgångna rabatterna tillhörande Ljungdahlsparken och Sporthallsvägen. Utformningen sker med hjälp av plantering av torktåliga perenner och prydnadsgräs i nygjorda sandbäddar, se länk om tidigare tillvägagångsätt av klimatanpassat med sandbäddar samt information om vilda bin som kan huseras i de nya bihotellen:

Klimatanpassat med sandbäddar

Bihotell i stadsmiljön

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.