Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Snöröjning & Renhållning

Snöröjning & Renhållning

Snöröjning och halkbekämpning i Nybro kommun

Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm snödjup. Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm snödjup. Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen. Halkbekämpning sker direkt i anslutning till avslutad snöröjning.

Enskilda vägar röjs i regel inte av kommunen utan av externa aktörer. Utöver angivna mått tar vi också hänsyn till förväntad väderlek. Målet är att vi ska hinna röja och sanda de större vägarna och cykellederna innan morgonrusningen börjar. De lägre siffrorna gäller vid blötsnö och de högre vid torrsnö.

Vid större temperaturomslag med inslag av nederbörd kan det bli halt på mycket kort tid, oavsett om vägen varit sandad dagen innan. Kommunen jobbar både förebyggande och löpande vid sådana förhållanden för att hålla våra gator och vägar så säkra som möjligt. Halkbekämpning sker både med sand och salt, men tänk på att använda lämpliga skor och ta det lugnt i trafiken.

Hjälp oss genom att

  • respektera parkeringsbestämmelserna
  • lämna företräde för arbetsfordonen
  • placera din soptunna så att den inte hindrar snöröjningen
  • inte skotta ut snön på gång- och körbanor
  • ta bort överhängande grenar som hindrar framkomligheten

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet. Mindre mängder sand får du hämta gratis på Nybro kommuns förråd på Joelsgatan 20, samt vid återvinningsstationerna.

Föreskrifter för gångbanerenhållning

Tänk även på taken – det är viktigt att vidta åtgärder mot fallande istappar och snöras från den egna fastigheten.

Så här jobbar vi

Nybro centralorts gator och vägar är indelade i 15 olika zoner. Mark och Service är huvudaktör vad gäller vinterväghållningen men har även fyra stycken underentreprenörer för att täcka upp hela staden.

Gång- och cykelvägarna är indelade i tre zoner som Mark och Service sköter helt och hållet.

Den sand som läggs ut av kommunen är kubricerad, det vill säga den har rundade kanter så att så få punkteringar som möjligt skall uppstå.

Busshållplatser för KLT snöröjs och halkbekämpas av Mark och Service.

Yttre tätorter och enskilda vägar sköts på kommunens uppdrag av lokala entreprenörer .

Statliga vägar i kommunen sköts av Trafikverket.

Vinterväghållning vid återvinningsstationer utförs ej i kommunal regi utan av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), kontaktuppgifter finns vid alla återvinningsstationerna.

Snöskador, felanmälan eller synpunkter

Vi jobbar kontinuerligt för att minska risken för att skador skall uppstå i samband med vinterväghållningen. Skulle skada trots detta uppstå vid en privat fastighet anmäls detta till medborgarkontoret eller direkt via vår e-tjänst för felanmälan. Det går också bra att lämna synpunkter rörande vinterväghållningen via denna e-tjänst.

Kontakta oss

Gator & vägar

Om du har frågor avseende gator/vägar, gatubelysning, GC-vägar, trafik och liknande, så kontaktar ni gata/naturenheten via kommunens växel 0481-450 00. Alternativt via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se

För felanmälan använd lämplig e-tjänst

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontakta oss gärna.

samhallsbyggnad@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.