Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Uppleva & Göra

I Nybro är det aldrig långt till naturen, friluftsliv och rekreation. Här finns ett stort intresse för idrott- och föreningsliv med över 300 aktiva föreningar. Här finns också glaset som är ett kännetecken för orten.

Nyheter - Uppleva & Göra

Utvalda klippta gräsytor ändras till blomsterängar

Utvalda klippta gräsytor ändras till blomsterängar

Eftersom ängsmiljöer har visat sig vara helt nödvändiga för ekosystemtjänster utförda av pollinerande insekter kommer Nybro kommun under 2024 att i tätorten ändra skötseln för några utvalda gräsytor som lättare kan ställas om till ängsskötsel.

KLTs sommarkort för ungdomar

KLTs sommarkort för ungdomar

Just nu får vi många frågor angående KLTs sommarkort för ungdomar. Här förklarar vi varför Kommunstyrelsen enhälligt även detta år valt att inte köpa sommarlovsbiljetten.

450 elever deltar på Pukebergsdagarna

Lekar från förr, egenskriven saga, tovning, lunch i konserthyttan med musik från Emil i Lönneberga och teatralisk guidning i bruksmiljön. Det är några av sakerna som elever får ta del av när det är dags för kulturdagar i Pukeberg.

Våtmark i Svartbäcksmåla - ingen badplats

Svartbäcksmålas våtmark har anlagts för naturvård. Att bada går bra men våtmarken sköts inte som en kommunal badplats.

Isabell Lindalen ny fritidsgårdschef

Rekryteringen av ny fritidsgårdschef är nu klar. Vi välkomnar Isabell Lindalen som formellt börjar i sin roll som fritidsgårdschef 17 juni.

Var med och namnge det nya badlandet

Ett nytt badland ska byggas i Nybro simhall. Badlandet som ersätter Smålandet är för de allra minsta besökarna och vi behöver nu din hjälp med att namnge det!


Alla nyheter