Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i vardagslivet. Du kan ha rätt att få dina insatser beviljade enligt ”Lagen om stöd och service” (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Så här ansöker du

Det är enbart du själv eller någon som företräder dig (exempelvis; god man, förvaltare eller anhörig) som kan ansöka om omsorgsinsatser. Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt. En särskild handläggare kommer att pröva om du kan få de insatser som du söker. Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.

Hur man överklagar

Socialpsykiatrin är organiserad i tre så kallade ”Boendestödsteam” samt en gruppbostad. Boendestödsteamen är utlokaliserade i olika bostadsområden. Dessutom driver vi två verksamheter för sysselsättning och gemenskap. Personalen i Socialpsykiatrin fungerar som Kontaktmän för de personer som får vår hjälp. Kontaktmannen arbetar på ditt uppdrag och i samverkan med dig.

Vad kan du få hjälp med

En kontaktman kan

 • i ett samarbete med dig försöka öka dina möjligheter att uppnå samma levnadsförhållanden som övriga medborgare och att du själv bättre kan styra och påverka ditt eget liv.
 • utforma stödet till dig på ett sådant sätt att du, utifrån dina möjligheter och gemensamma överenskommelser, gör så mycket som möjligt själv för att behålla, återfå och eventuellt utveckla dina förmågor.
 • informera dig om dina rättigheter och hjälpa till med att försöka få dessa rättigheter tillgodosedda.
 • hjälpa dig i din bostad med exempelvis: -skötsel av hemmet (tvätt, städning, inköp) -social kontakt (promenad, enskild pratstund, social gemenskap) -måltidshjälp (matdistribution, hjälp att tillreda måltider) -trygghetsinsatser (tillsynsbesök, trygghetslarm)
  hjälpa dig med att få individuellt anpassade lösningar som, exempelvis sysselsättning, bostadsbyte

Ansökan LSS och SoL

Samtycke inhämta upplysningar

Daglig verksamhet och dagverksamhet

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

 • Familj, barn och ungdom
 • Funktionsnedsättning
 • Skadligt bruk och beroende
 • Psykisk ohälsa
 • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Bostadsanpassning

Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag kontakta handläggare via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.