Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Inköp & Upphandling

Nybro kommun upphandlar entreprenader, varor och tjänster för stora summor varje år. Du kan bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar.

De köp som kommunen gör skall göras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen, som bygger på EG-direktiv, föreskriver olika förfaringssätt vid upphandling, beroende på kontraktets värde och vad som köps.

LOU, Lagen om offentlig upphandling

Upphandlingar i Nybro kommun sker i samverkan mellan Upphandlingsenheten och aktuell förvaltning. Det innebär att oftast är det Upphandlingsenheten som hanterar upphandlingen om den rör belopp över tröskelvärdet.

Till stor del sker inköpen enligt ramavtal som upphandlas gemensamt för flera förvaltningar och för en längre tid. Ramavtalen anger villkoren för vissa typer av köp, till exempel priser på kontorsmateriel under en viss tid. Normalt ändrar man inte leverantör inom ett området förrän vid upphandlingen av nytt ramavtal.

Nybro kommun följer strikt reglerna i lag om offentlig upphandling, när vi gör våra upphandlingar. All upphandling ska utgå från de 5 principerna icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Vid frågor om upphandling och ramavtal, kontakta vår upphandlingsenhet, se kontaktinformation nedan.

Kontakta oss

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0481-45 000

E-post: kommun@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.