Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Sport- och fritidsprogram och handlingsplan

I september 2019 antog kommunfullmäktige Sport- och fritidsprogrammet för Nybro kommun 2019-2023. Programmet uttrycker en viljeinriktning för utveckling inom sport- och fritidsområdet i Nybro kommun.

Sport- och fritidsprogrammets övergripande mål handlar om att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa, demokratiska värderingar och en meningsfull fritid för invånarna i Nybro kommun. Programmet möjliggör för kommunen att tydliggöra vilka ambitioner, mål och strategier som finns för att skapa ett rikt utbud av sport- och fritidsaktiviteter, få fler människor i rörelse och engagerade i det lokala föreningslivet, vilket är en betydelsefull del i ett attraktivt Nybro kommun. Årligen genomför cirka 50 idrottsföreningar fler än 10 000 aktiviteter för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år i Nybro kommun.
Som ett exempel på viljeinriktning ska nya influenser och trender inom sport- och fritidsområdet beaktas. Det handlar också om att skapa förutsättningar för spontanidrott, föreningslivet och sport- och idrottsanläggningar. Här finns även andra ingångar som till exempel integrations- och jämställdhetsperspektivet.

Revidering av programmet

Under 2024 kommer programmet att revideras samt en ny handlingsplan tas fram. Det kommande programmet föreslås gälla för perioden 2025 – 2028.

Sport- och fritidsprogram Nybro kommun 2019-2023

Handlingsplan för antaget Sport- och fritidsprogram Nybro kommun 2019-2023

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.