Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Sport- och fritidsprogram och handlingsplan

I september 2019 antog kommunfullmäktige Sport- och fritidsprogrammet för Nybro kommun 2019-2023. Programmet uttrycker en viljeinriktning för utveckling inom sport- och fritidsområdet i Nybro kommun.

Sport- och fritidsprogrammet handlar om att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa, demokratiska värderingar och trygghet för invånarna i Nybro kommun. Genom att möjliggöra för sport- och fritidsaktiviteter, ett rikt och aktivt föreningsliv bidrar vi till en bättre folkhälsa, ökad trivsel och meningsfull fritid för kommunens invånare, vilket är en betydelsefull del i ett attraktivt Nybro kommun. Här spelar föreningslivet en stor roll. Som exempel genomför 50 idrottsföreningar årligen mer än 10 000 aktiviteter för dem som är mellan 7 och 25 år.

I kommunen finns ett föreningsliv som sjuder av liv och lust som ger många kommuninvånare möjlighet till en aktiv fritid. Att vi i kommunen främjar idrotten och föreningslivet är en ständigt pågående process som är mycket angelägen, säger Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande.

Som ett exempel på viljeinriktning ska nya influenser och trender inom sport- och fritidsområdet beaktas. Det handlar också om att skapa förutsättningar för spontanidrott, föreningslivet och sport- och idrottsanläggningar. Här finns även andra ingångar som till exempel integrations- och jämställdhetsperspektivet.

Sport- och fritidsprogram Nybro kommun 2019-2023

Handlingsplan för antaget Sport- och fritidsprogram Nybro kommun 2019-2023

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000