Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Tillgänglighetsredogörelse

Det är Nybro kommun som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På denna sidan beskriver vi hur nybro.se uppfyller lagen om tillgänglighet enligt webbdirektivet.

webbdirektivet (DIGG)

Begär tillgänglig information

Om du behöver information från nybro.se i något annat format till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan.

E-post: kommun@nybro.se

Telefon: 0481-45 000

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Detta avsnitt håller på att skrivas…

Framför dina åsikter

Om du hittar något som du vill förbättra på webbplatsen och som inte uppfyller kraven enligt direktivet är du välkommen att kontakta oss.

E-post: kommun@nybro.se

Telefon: 0481-45 000

Du kan anmäla vår hantering

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Nuvarande redogörelsen uppdaterades den 2020-09-22

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons