Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Tillgänglighets­redogörelse

Det är Nybro kommun som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På denna sidan beskriver vi hur nybro.se uppfyller lagen om tillgänglighet enligt webbdirektivet.

webbdirektivet (DIGG)

Begär tillgänglig information

Om du behöver information från nybro.se i något annat format till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan.

E-post: kommun@nybro.se

Telefon: 0481-45 000

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Nuvarande version av webbplatsen är utvecklad under 2020-2021 med tillgänglighet i fokus. Webbdesign, struktur och funktion är framtagen i samråd med tillgänglighetsföretaget Funka.

  • Vi har anpassat kontrasterna mellan olika färger och nyanser.
  • Textstorlek, radavstånd och radlängd är anpassad så att texten enkelt ska gå att läsa på skärmen.
  • Navigeringen är anpassad så att det går att navigera webbplatsen enbart via tangentbordet.
  • Vi använder ett tillägg som heter “ReadItSpeak” som gör att det går att lyssna på innehållet.
  • Webbplatsen är responsiv vilket gör att den går att använda oavsett enhet eller skärmstorlek.
  • Innehållet på webbsidor valideras innan publicering för att säkerställa rubrikstruktur.
  • Vi använder oss av så kallade LIX-räknare för att få en uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa.

Hur vi testat webbplatsen

Tester har utförts av vår egna webbutvecklare under utvecklingsarbetet av webbplatsen sam blivit genomgången av konsult från tillgänglighetsföretaget Funka. Vi har även använt oss av digitala valideringsverktyg för att testa tillgängligheten.

Digitala verktyg för testning, plattformar och webbläsare

Innehåll som inte är tillgängligt

Tyvärr finns det funktioner och innehåll på vår webbplats som vi medvetna om inte är fullt tillgängligt.

PDF-dokument – På denna webbplats publiceras dokument i PDF-format. Tyvärr är inte alla dokument tillgängliga. Vår ambition är att tillgängliggöra samtliga dokument.

Google Kartor – Vi använder oss av Googles karttjänst för att visa kartor på webbplatsen. Dessa är tyvärr inte fullt tillgängliga. För att underlätta publicerar vi alltid kartpunktens adress i anslutning till kartan.

Framför dina åsikter

Om du hittar något som du vill förbättra på webbplatsen och som inte uppfyller kraven enligt direktivet är du välkommen att kontakta oss.

E-post: webmaster@nybro.se

Telefon: 0481-45 204

Du kan anmäla vår hantering

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Nuvarande redogörelsen uppdaterades den 2021-01-23

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.