Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar, Riksdagens webbplats

Hur går registreringen till?

Verksamhetsutövaren informerar tillsynsmyndigheten om anläggning (18 § i förordningen) i den E-tjänst som myndigheten tillhandahåller.

När fullständig information inkommit registrerar tillsynsmyndigheten anläggningen och underrättar verksamhetsutövaren om detta inom en månad (22 § i förordningen).

Därefter offentliggör tillsynsmyndigheten uppgifterna ur registret på sin webbplats (23 § i förordningen).

När behöver anläggningen registreras?

Förordningen har olika bestämmelser för när en anläggning ska vara registrerad hos tillsynsmyndigheten;

Nya förbränningsanläggningar ska registreras innan de tas i drift

En 2018-anläggning med en anläggningseffekt som är högre än 5 MW ska registreras senast 1 januari 2024

En 2018-anläggning med en anläggningseffekt som är högst 5 MW ska registreras senast 1 januari 2029

Vad är en 2018-anläggning?

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018. Med ny förbränningsanläggning avses en anläggning som tagits eller tas i drift efter den 20 december 2018.

Lämna information

Här kan du lämna information om din medelstora förbränningsanläggning hos miljö- och byggnämnden, enligt 18 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning – Nybro kommun

Medelstora förbränningsanläggningar i Nybro kommun

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade hos miljö- och byggnämnden i Nybro Kommun enligt 23 § i Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Flygforsvägen 5, 380 40 Orrefors. En (1) st. fastbränslepanna á 6 MW

Vida VMO AB, Bråtemålavägen 3, 382 71 Orrefors. En (1) st. fastbränslepanna á 6 MW

Nybro Energicentral, Transtorpsvägen 7, Nybro. En (1) fastbränsleeldad förbränningsdel á 24 MW samt två (2) oljeeldade förbränningsdelar á 13 MW vardera.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.