Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Ortsanalys

Nybro kommun ska ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan som beräknas vara antagen 2025.

För att få en klarare bild av förutsättningarna i kommunens orter och byar används ortsanalyser som verktyg. En ortsanalys är en ortsbeskrivning som syftar till att skapa en gemensam bild av en orts förutsättningar, kvaliteter och förbättringsbehov. Ortsanalysen är ett viktigt kunskapsunderlag för att skapa en bättre bild av kommunens större orter. Den syftar även till att vara en grund för dialog om orternas förutsättningar och utveckling framåt.

Ortsanalys per ort

Orterna som hanterades i ortsanalyserna avgränsades till Nybro kommuns grundskoleorter; Alsterbro, Flerohopp, Kristvallabrunn, Orrefors och Örsjö. Varje ortsanalys avslutades med ett dialogmöte där medborgarna bjöds in för att ta del av det material som presenterades. Efter varje dialogmöte publicerades materialet på kommunens webbplats. Dialogmötena hölls under 2023 på följande datum:

  • Orrefors – 20 juni
  • Alsterbro – 21 september
  • Örsjö – 12 oktober
  • Flerohopp – 26 oktober
  • Kristvallabrunn – 8 november

Kristvallabrunn ortsanalys

Kristvallabrunns skola, Rössbovägen, Nybro, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen

Flerohopp ortsanalys

Flerohopp skola, Nybro, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Örsjö ortsanalys

Örsjö, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Alsterbro ortsanalys

Alsterbro, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen

Orrefors ortsanalys

Orrefors, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.