Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en mätning.

Fastighetsägare till hyreshus och bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha rutiner för radon, vilket regleras genom miljöbalken. Även förskolor, skolor och andra allmänna lokaler har krav på att veta om det finns förhöjda radonvärden i deras lokaler. Även småhusägare bör för sin egenskull göra en mätning.

Mätning

Folkhälsomyndigheten har satt ett riktvärde på radongashalten på 200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter) luft. En radonmätning i hemmet görs lättast genom att man placerar ut två ”spårfilmsdosor” i de rum man vistas mest i, vanligen sovrummet och vardagsrummet. Mätningen ska pågå minst i två månader mellan oktober och april. Det går att göra korttidsmätningar under 7-12 dagar, men de är inte helt tillförlitliga. Samhällsbyggnad har avtal med Radea, som erbjuder rabatterade mätningar till Nybro kommuns invånare.

Radonmätning beställs här via Radea.

Priset för en långtidsmätning med två puckar är 290 kronor inklusive moms.

Priset för en korttidsmätning med en puck är 249 kronor inklusive moms.

Åtgärder mot för höga radonhalter

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m³ luft i inomhusluften bör du sanera huset. För att kunna välja den bästa åtgärden, tekniskt och ekonomiskt, måste man ta reda på varifrån och hur radonet kommer in i rumsluften. De vanligaste metoderna för att sänka radonhalten i befintliga hus är att täta sprickor i huset, att se över ventilationssystemet eller att installera en radonsug. Som regel anlitas en konsult för ta fram ett förslag för att sanera radonet.

Bidrag för radonsanering

Information om bidrag för radonsanering (Boverket)

Mer information om radon

Folkhälsomyndigheten

Boverket

Strålsäkerhetsmyndigheten

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000