Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Bygglov & Rivningslov

I Nybro kommun har miljö- och byggnämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen (PBL) följs beträffande byggande.

I de flesta fall krävs det lov eller anmälan om du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra något i en befintlig byggnad.

OBS! Ett område, en fastighet eller en byggnad kan ha ett kulturhistoriskt värde som kan innebära inskränkning av vad som får utföras och att bygglov kan krävas för åtgärder som annars inte kräver bygglov. Rapporten Kulturhistorisk-vardefull-bebyggelse-Nybro-stad togs fram 2011, där kan ni se om er fastighet har ett kulturellt värde som måste beaktas.

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om lov & anmälan och hur du ska gå till väga.
Du kan se tjänsten som en hjälpreda när du ska utföra byggnadsåtgärder. Den innehåller en förklarande uppslagsdel med begrepp och regler. Du guidas också steg-för-steg genom ansökan/anmälan och kan sedan skriva ut dina blanketter.

På Mina sidor finns, Bygglov – guide och ansökningsblankett, även en ifyllningsbar blankett.
Behöver grannen medge det ni vill bygga kan ni använda grannehörandeblanketten.

Några exempel på åtgärder som kräver lov eller anmälan

 • Uppföra ny byggnad eller anläggning
 • Bygga till en byggnad eller en ytterligare våning
 • Att dela en lokal eller lägenhet till fler lokaler eller lägenheter
 • Ändra byggnadens användning
 • Ändra byggnadens utseende och material
 • Sätta upp skyltar på tomtmark eller byggnader
 • Sätta upp plank eller mur
 • Ställa containrar, husvagnar eller tält en längre tid
 • Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal
 • Rivning av byggnad eller del av byggnad

Om ni är osäkra om en åtgärd kräver bygglov eller en anmälan kontakta handläggare på kommunen för rådgivning.

Handlingar för lovsansökan/anmälan

Till en ansökan om lov/anmälan krävs en ansökningsblankett som finns att tillgå i blanketter och oftast följande handlingar:

 • Nybyggnadskarta/situationsplan (karta som visar placering av den nya byggnationen med mått)
 • Fasadritningar (byggnadens yttre)
 • Planritningar (byggnadens rumsfördelning)
 • Sektionsritning (genomskärning av byggnaden)
 • Vem som är kontrollansvarig

Lov-/Anmälansprocessen

En ansökan om lov resulterar i att Miljö- och byggnämnden meddelar ett lov eller ett avslag.
För att byggnationen ska få påbörjas krävs ett STARTBESKED, i lovbeslutet anges vad som krävs för att ett startbesked ska kunna lämnas.
En åtgärd som kräver anmälan resulterar direkt i beslut om startbesked, de olika processerna anges i korthet nedan.
Ansökan –> Bygglov –> Startbesked –> Slutbesked
Anmälan –> Startbesked –> Slutbesked
Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan så krävs ett beslut SLUTBESKED för att ta åtgärden i bruk.

Avgift

Avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen beslutas av kommunfullmäktige. Följande taxa gäller fr.o.m. 2019, PBL-taxa.

Kontakta oss

Bygglov & Anmälan

Om du har frågor om bygglov eller anmälan kontakta kommunens bygglovsenhet via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.