Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Bygglov & Anmälan

I Nybro kommun har miljö- och byggnämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen (PBL) följs beträffande byggande.

I de flesta fall krävs det bygglov eller anmälan om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra något i en befintlig byggnad.

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du ska gå till väga.
Du kan se tjänsten som en hjälpreda när du ska utföra byggnadsåtgärder. Den innehåller en förklarande uppslagsdel med begrepp och regler. Du guidas också steg-för-steg genom ansökan/anmälan och kan sedan skriva ut dina blanketter.

På Mina sidor finns även en ifyllningsbar ansökansblankett.

Några exempel på åtgärder som kräver bygglov eller anmälan

 • Uppföra ny byggnad eller anläggning
 • Bygga till en byggnad eller en ytterligare våning
 • Att dela en lokal eller lägenhet till fler lokaler eller lägenheter
 • Ändra byggnadens användning
 • Ändra byggnadens utseende och material
 • Sätta upp skyltar på tomtmark eller byggnader
 • Sätta upp plank eller mur
 • Ställa containrar, husvagnar eller tält en längre tid

Om ni är osäkra om en åtgärd kräver bygglov eller en anmälan kontakta handläggare på kommunen för rådgivning.

Handlingar för bygglovsansökan/anmälan

Till en ansökan om bygglov/anmälan krävs en ansökningsblankett som finns att tillgå i blanketter och oftast följande handlingar:

 • Nybyggnadskarta/situationsplan (karta som visar placering av den nya byggnationen med mått)
 • Fasadritningar (byggnadens yttre)
 • Planritningar (byggnadens rumsfördelning)
 • Sektionsritning (genomskärning av byggnaden)
 • Vem som är kontrollansvarig

Bygglovs-/Anmälansprocessen

En ansökan om bygglov resulterar i att Myndighetsnämnden meddelar ett bygglov eller ett avslag.
För att byggnationen ska få påbörjas krävs ett STARTBESKED, i bygglovsbeslutet anges vad som krävs för att ett startbesked ska kunna lämnas.
En åtgärd som kräver anmälan resulterar direkt i beslut om startbesked, de olika processerna anges i korthet nedan.
Ansökan –> Bygglov –> Startbesked –> Slutbesked
Anmälan –> Startbesked –> Slutbesked
Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan så krävs ett beslut SLUTBESKED för att ta åtgärden i bruk.

Kontakta oss

Bygglov & Anmälan

Om du har frågor om bygglov eller anmälan kontakta kommunens bygglovsenhet via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons