Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kommunens planarbete

Här hittar du översiktsplaner och detaljplaner

Nybro kommuns utveckling vägleds av flera strategiska planer som samlar och behandlar viktiga frågor ur olika perspektiv. Planerna kan gälla hela kommunens yta eller särskilda delområden. De kan blicka långt in i en avlägsen framtid eller ha en kortare tidshorisont. Detaljeringsgraden kan vara stor eller liten. De har en hållbar utveckling i fokus.

Som kommuninvånare har du möjlighet att bidra med dina synpunkter vid flera tillfällen under framtagandet av sådana planer.

Översiktsplanen vägleder

Kommunens översiktsplan är vägledande för hur mark- och vattenområden får användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Här avsätter vi mark för bostäder, arbetsplatser, gator och parker. Översiktsplanering är ett verktyg för att uppnå kommunens vision och används som ett underlag i kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). I Nybro jobbar vi med rullande översiktsplanering, vilket betyder att översiktsplanen kompletteras med fördjupningar som till exempel över Nybro stad och tematiska tillägg som exempelvis Gång- och cykelplan efter hand.

Detaljplanen är juridiskt bindande

Detaljplaner bestämmer vad mark- och vattenområden får användas till och exempelvis hur platser får bebyggas och se ut. Till detaljplanen hör en plankarta och en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll.

Om du ska bygga, eller är intresserad av exploatering i ett område, är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte. Detaljplaner är juridiskt bindande och vill du bygga någonting som den inte tillåter kan det behövas en ändring av den gällande planen eller en ny detaljplan.

Detaljplaner och processen att ta fram en sådan

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.