Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag 2020 och Nybro kommun har antagit en handlingsplan för att stärka barns rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen har funnits sedan 20 november 1989 och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Kommuner och regioner har som uppgift att säkerställa att barnkonventionen implementeras i den egna verksamheten. Det gäller för samtliga verksamheter och inte enbart de som huvudsakligen riktar sig till barn.

Barnkonventionen gäller alla mellan 0-18 år och är barnets förstärkning av de mänskliga rättigheterna. Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt eget språk, kultur och lek och fritid.

Nybro kommun har beslutat om en handlingsplan för att stärka barns rättigheter. Handlingsplanen ligger under paraplydokumentet Hoppfullt & Hållbart – hållbarhetsprogram för Nybro kommun. Arbetet med barnkonventionen relaterar även till de globala målen i Agenda 2030.

Handlingsplanen är satt 2020-2022 och omfattar de som är verksamma inom Nybro kommun, både den politiska organisationen och kommunens förvaltningar och bolag. Implementeringen av Barnkonventionen är ett uppdrag som åligger alla verksamheter i Nybro kommun.

Handlingsplan_Barns rättigheter_Nybro kommun 2020-2022

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000