Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn.

Deras levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation. Från den 1 juli 2006 gäller lagändringar i syfte att förbättra mottagandet av ensamkommande barn. I korthet innebär ändringarna att boendet för ensamkommande barn ska tillhandahållas av kommuner.

Vilka är ensamkommande barn?

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha rätt i föräldrarnas ställe.

Kommunens ansvar

Den anvisade vistelsekommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen. Kommunen ska till exempel:

  • Utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende.
  • Utse en god man. Ansökan till överförmyndaren får göras av Migrationsverket och socialnämnden.
  • Se till att barnet får tillgång till skolundervisning.

Boendet

Socialnämnden i kommunen ansvarar för att utreda barnets behov och besluta om lämpligt boende. Boendet kan vara ett hem för vård eller boende eller ett familjehem.

Skolgång

Det är den kommun som barnet vistas i som ansvarar för att barnet får utbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola eller annan pedagogisk omsorg. Asylsökande barn har dock inte skolplikt.

Efterforskning av familjemedlemmar

Om barnet får uppehållstillstånd anses socialnämnden ha en skyldighet att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

Lag om god man för ensamkommande barn

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.