Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kommunens krisorganisation

Vid en kris har vi på kommunen möjlighet att starta en krisstab som enbart fokuserar på att lösa krisen och dess konsekvenser.

I en sådan stab ingår tjänstemän inom flera olika områden. De som ingår i staben är utpekade i förväg. Ett par gånger per år genomför vi olika krisövningar för att vi ska känna oss redo när en verklig kris uppstår.

Program för Nybro kommuns arbete med krisberedskap – PDF (679 KB)

Överenskommelse för Krissamverkan Kalmar län 2020 – PDF (186 KB)

Krisledningsnämnden

Vid en mycket allvarlig kris kan vi behöva aktivera vår krisledningsnämnd. Den består av samma personer som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden ska samordna kommunens krisarbete och kan vid en kris ta över övriga nämnders ansvar. Nämnden aktiveras när en händelse:

  • avviker mycket från det normala.
  • uppstår snabbt och oväntat
  • hotar grundläggande värden
  • kräver snabba beslut och samordnade insatser av flera aktörer.

POSOM-gruppen

Vid behov kan även den så kallade POSOM-gruppen kallas in för att samordna kommunens olika krisgrupper. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer. Deras jobb är att ge “första hjälpen” på det känslomässiga planet. Som en extra resurs finns den Psykologiska/psykiatriska katastrofledningsgrupp i Kalmar (PKL) att tillgå. Det är Socialchefen som är kontaktperson för POSOM-gruppen.

Handlingsplan POSOM – PDF (688 KB)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.