Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Inkomna frågor

Här presenteras frågor som inkommit via vår e-tjänst "Fråga din politiker".

Fråga ställd till Centerpartiet
Inkom 2021-02-10

Enligt översiktsplanen är vattnet Flerohopps stora tillgång och det är viktigt att vattendragen hålls öppna. Vad har gjorts de senaste två åren och vad kommer att göras de närmaste åren för att öppna upp och hålla vattendragen öppna?

Svar från Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande
Besvarat 2021-02-12

Kommunen har inte rådighet över fördämningarna i Flerohopp. Kommunstyrelsen beslutade våren 2019 om att inte ta beslut om att köpa in en fastighet för att få rådighet över en fördämning, fastigheten är nu herrelös. De insatser som har gjorts i vattendraget under sensommaren är röjning av små träd och buskar. Det kommer att ske gallring av träd längs med vattendragen med maskiner enligt Naturmarkspolicyn under året. Under året kommer också en studie kring ån gällande föroreningar från glasbruk att presenteras.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000