Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Allmän, offentlig handling

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun består av flera olika myndigheter.

En allmän handling är information av något slag som har kommit in till kommunen eller upprättats där. Det kan till exempel vara brev, e-post, protokoll, beslut eller fakturor. Handlingar finns både som papper och som digital information.

Allmänna handlingar som förvaras hos kommunen ska så snart som möjligt, helst inom två arbetsdagar, lämnas ut till den som begär det. Du behöver inte vara bosatt i kommunen eller svensk medborgare för att få ut allmänna handlingar. Du som begär att få ut en allmän handling behöver i de flesta fall inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

Internt arbetsmaterial som inte är en upprättad allmän handling har du inte har rätt att se. Det kan till exempel vara utkast eller handlingar i pågående utredningar.

Handlingar som skyddas av sekretess

Allmänna handlingar som är offentliga får vem som helst läsa, men ibland är vissa uppgifter hemliga. När en uppgift är hemlig säger man att den skyddas av sekretess. Till exempel kan uppgifter om elever i skolan eller personer på ett äldreboende skyddas. Vilka uppgifter det är som är hemliga bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Det är den ansvariga myndigheten inom kommunen som beslutar om en uppgift kan lämnas ut eller inte.

Om du vill ha ut en allmän handling som innehåller sekretesskyddade uppgifter kan du behöva uppge vem du är och varför du vill ha ut uppgifterna. Detta för att kommunen ska kunna pröva om du kan få ut uppgifterna. Om en utredning om sekretess behöver göras kan det ta lite längre tid innan du kan få besked om handlingarna som du har begärt.

Upphovsrätt kan ibland påverka hur du kan få ut en del foton, ljudinspelningar, ritningar eller litterära verk.

Kostar det något att få ut allmänna handlingar?

Om du vill kan du få ta del av offentliga allmänna handlingen gratis på plats hos kommunen.
Du får skriva av eller fota av handlingen, bara du inte riskerar att skada den. Finns handlingen på kommunens hemsida kan vi visa dig hur du hittar den där.

Om du vill ha kopior av allmänna handlingar i papper eller via e-post kan du få upp till nio enkelsidor gratis. Därefter tar kommunen ut en avgift enligt en fastställd taxa.

Kommunen bedömer utifrån gällande regler och riktlinjer på vilket sätt vi kan skicka handlingen till dig. En kommun är inte skyldig att skicka allmänna handlingar via e-post.

Vart vänder jag mig om jag vill ha ut handlingar?

Kontakta i första hand den förvaltning som har hand om den information som du söker.

Är du osäker på vart handlingarna finns kan du kontakta oss.

E-post: kommun@nybro.se

Telefon: 0481-45 000

Om du inte är nöjd

Om kommunen inte vill lämna ut en uppgift har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas. Att du inte får ut hela handlingen kan bero på att en uppgift är skyddad av sekretess eller inte är en allmän handling. Hur du gör för att överklaga står skrivet i beslutet.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid eller att kommunen på något annat sätt har hanterat din begäran fel kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO).

Om du själv skriver till kommunen

När du kontaktar kommunen via till exempel brev, e-post, sms eller sociala medier blir uppgifterna som du lämnar allmän handling som kan läsas av andra. Ibland kan uppgifter du lämnar skyddas av sekretess.

Du kan inte undvika detta genom att skicka ett brev till tjänstepersoner eller politiker på deras hemadresser eller privata e-postadresser. De är skyldiga att se till att ditt brev eller din e-post tas omhand på samma sätt som om du skickat det till kommunens adress.

Du kan inte själv skydda en uppgift genom att skriva ”hemligt” eller “konfidentiellt” på brevet eller e-posten. Det är kommunen som bedömer om en uppgift ska skyddas av sekretess eller inte.

Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga och läsas av andra.

Varför är offentlighetsprincipen viktig?

Offentlighetsprincipen kommer från en av Sveriges grundlagar. Den heter Tryckfrihetsförordningen. Rättigheten har funnits i Sverige sedan i mitten av 1700-talet och är en viktig grund i vår demokrati.

  • Den gäller lika för alla, svenska som och utländska medborgare.
  • Den gäller alla allmänna handlingar som inte är hemliga.
  • Den gäller hos alla Sveriges myndigheter.

Syftet är att främja ett fritt meningsutbyte och bidra till fri spridning av information om myndigheters verksamhet.

Offentlighetsprincipen ger dig insyn och möjlighet att se hur förtroendevalda och tjänstepersoner sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten och bilda opinion.

Kontakta oss

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0481-45 000

E-post: kommun@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.