Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Förvaltning

Här finns information om föräldraförvaltning, kontrollerad förvaltning och spärrat konto.

Föräldraförvaltning

En person är omyndig till dess att han/hon fyller 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de också förmyndare, legala förmyndare. När den omyndiga fyllt 16 år ska han/hon ges tillfälle att yttra sig inför viktiga beslut.

Det åligger föräldrarna/förmyndarna att omedelbart anmäla till överförmyndarnämnden om barnets tillgångar överstiger åtta basbelopp. Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrarna ska redovisa sin förvaltning även om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp. Överförmyndarnämnden kan, om det finns behov, besluta i ingrepp i föräldrarnas fria förvaltning. Om föräldrarna inte fullgör sina skyldigheter att förvalta barnens pengar på ett tillfredsställande sätt kan överförmyndarnämnden spärra barnens samtliga tillgångar.

Vissa åtgärder kräver alltid överförmyndarens godkännande. Det gäller till exempel när ett barn ska sälja eller köpa fastighet eller bostadsrätt, om fastigheten ska pantsättas eller om barnet ska låna ut pengar.

Oavsett om barnets tillgångar över- eller understiger åtta basbelopp är föräldrarna skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som stämmer överens med föräldrabalkens regler. Barnets tillgångar får endast användas för barnens behov och inte föräldrarnas.

Kontrollerad förvaltning

När ett barn äger tillgångar över åtta basbelopp eller om barnet äger fastighet eller del av fastighet ska förvaltningen kontrolleras av överförmyndarnämnden. Föräldrarna ska redovisa sin förvaltning genom att varje år ge in en årsräkning. Vid kontrollerad förvaltning krävs särskilt tillstånd av överförmyndarnämnden även för köp av enskilda aktier.

Spärrat konto

När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar överstigande ett prisbasbelopp ska pengarna sättas in på konto med överförmyndarspärr. Samma regel gäller för pengar utbetalade av försäkringsbolag, pensionssparsinstitut, brottsoffermyndigheten och vid utbetalning av skadestånd. Överförmyndaren har ingen möjlighet att häva spärren. Förmyndarna har dock rätt att ansöka om uttagstillstånd.

Kontakta oss

God man, förvaltare & förmyndare

Handläggarna på överförmyndarkontoret har ordinarie telefontid alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Under perioden 15 februari till och med 30 juni är telefontiden begränsad till kl. 11.00-12.00. Övriga tider kan du tala in ett meddelande eller kontakta dem via e-post.

Ansök om att bli god man i vår e-tjänst

Handläggare Nybro kommun

Även ärenden som rör ensamkommande barn

Telefon: 0481-452 29

Telefon: 0481-453 04

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Emmaboda kommun

Telefon: 0481-452 51

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Torsås kommun

Telefon: 0481-452 20

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Uppvidinge kommun

Telefon: 0481-454 07

E-post: ofm@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.