Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Förenklad delgivning

Miljö- och byggnämnden i Nybro kommun använder sig av förenklad delgivning.

Förenklad delgivning bygger på att den enskilde som känner till att det finns ett ärende eller mål vid en myndighet måste bevaka sin post och anmäla adressändringar med mera till myndigheten. Syftet med denna form av delgivning är att myndigheten ska få bekräftat att du har tagit emot en viss handling, exempelvis ett beslut, utan att du behöver skicka tillbaka ett delgivningskvitto.

Exempel

Du får två brev, vad innebär det?

För att miljö- och byggnadsnämnden ska vara säkra på att du fått handlingen som du ska delges, skickas två brev till dig. Breven skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till nämnden). Om breven kommer i retur till miljö- och byggnadsnämnden skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges. Följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta miljö- och byggnadsnämnden snarast.

När är du delgiven?

Juridiskt anses du ha tagit del av handlingen två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet
som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga om
du är missnöjd med beslutet. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet i det första
brevet.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka.
Har du flyttat? Anmäl alltid adressändring till miljö- och byggnadsnämnden.
Det är inte alltid förenklad delgivning kommer att användas.
I vissa fall kan vi behöva delge med rekommenderat brev och mottagningsbevis.

Mer information

Delgivningslagen

Vem får överklaga? Boverket PBL Kunskapsbanken

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.