Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Musikstipendium från Nyvallska musikfonden

musikinstrument gitarr och trummor på en scen

Välkommen att söka stipendium från stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström Nyvalls fond. Ändamålet med stiftelsen är att stödja musiklivet i Nybro genom till exempel anordnande av konserter och/eller till stipendier för musikstuderande från kommunen.

Två ansökningskategorier

Ansökningar om ekonomiskt bidrag ur den Nyvallska musikfonden måste uppfylla bidragskriterier beslutade av kulturnämnden. Kriterierna är uppdelade i två ansökningskategorier.

1. Arrangörsbidrag

Sökanden ska vara arrangör för konsert eller annat evenemang i Nybro kommun. Evenemanget ska ha musik som huvudattraktion. Konserten/evenemanget ska stödja musiklivet i Nybro kommun. Konserten/evenemanget ska vara planerat i tid och budgeterat. Bidraget ska användas till:

 • Arvoden till artister
 • Kringkostnader för konsertens eller evenemangets tillkommande.

Kostnaderna ska vara specificerade i till exempel en preliminär budget. Senast tre månader efter konserten eller evenemanget ska en redovisning i form av en kostnadsbeskrivning av vad bidraget använts till inlämnas till kulturnämnden.

2. Stipendium till musikstuderande

Sökanden ska ha anknytning till Nybro kommun. Sökanden ska vara antagen till högre musikutbildning vid folkhögskola eller universitet eller till annan utbildning som nämnden bedömer som likvärdig. Senast tre månader efter avslutad utbildning ska en redovisning i form av en kostnadsbeskrivning av vad bidraget använts till inlämnas till kulturnämnden.

Hur du ansöker

Din ansöka ska innehålla:

 • Ett kort personligt brev som inkluderar:
  • Dina kontaktuppgifter
  • Sökt belopp
  • Information om vad du avser att använda bidraget till
 • Ditt CV
 • Referenser

Skicka din ansökan till Lärande- och kulturförvaltningens e-post larandeochkultur@nybro.se.

Beslut och sista ansökningsdag

Beslut om bidrag ur den Nyvallska musikfonden fattas av kulturnämnden två gånger per år.

 • Sista ansökningsdag 1 maj för beslut på kulturnämndens sammanträde i juni.
 • Sista ansökningsdag 1 november för beslut på kulturnämndens sammanträde i december.

Efter beslut utbetalas stipendium enligt överenskommelse med stipendiaten.

Stiftelsens bakgrund och ändamål

Bundet eget kapital utgörs av en donation från Hans Nyvall och Ingrid Hasselström Nyvall i enlighet med deras testamente. Stiftelsens ändamål är att stödja musiklivet i Nybro genom till exempel anordnande av konserter och/eller till stipendier för musikstuderande från kommunen.

Donationen kom till Nybro kommun i februari 2012, stiftelsen bildades i juni 2013. Den förvaltas av Nybro kommun och kulturnämnden ansvarar för att stiftelsens ändamål främjas.

Kontakta oss

Kulturenheten

Kontakta oss gärna för frågor kring kultur.

larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.