Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Bullerfria områden

Nybro kommun har tagit fram en plan för Bullerfria områden och syftet med framtagandet av denna plan  är att identifiera områden som långsiktigt bör skyddas men även områden som är lämpliga att värna för rekreation och friluftsliv.

I förlängningen ger detta kommunen en möjlighet att erbjuda nuvarande och framtida invånare en möjlighet till både rekreation och friluftsliv i bullerfria miljöer. Bullerfria områden är naturligtvis inte helt tysta områden, men de ska vara så lite påverkade av samhällsbuller som möjligt. I ett bullerfritt område kommer man att kunna höra de naturliga ljuden från till exempel kvittrande fåglar, porlande bäckar, suset från vinden och skrattande människor. Där kommer man i viss utsträckning även att höra buller från tillfälliga bullerkällor, som till exempel gevärsskott i samband med jakt, motorsågar, skogsmaskiner, traktorer, byggnadsarbeten och bilar som passerar genom området etcetera. Däremot ska inte permanenta bullerkällor, som exempelvis större vägar, skjutbanor, industrier, vindkraftverk och liknande höras.

Att långsiktigt värna om bullerfria områden är viktigt för rekreation och friluftsliv. Frågan kommer sannolikt även att bli betydelsefull för besöksnäringen då bullerfrihet riskerar att bli en bristvara i framtidens samhälle.

Nybro kommun har pekat ut fyra områden som ska värnas som bullerfria områden, varav ett, Svartbäcksmåla, redan fastställts i samband med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad 2013. De andra tre områdena är Smedjevik, Allgunnen samt Grytsjön. Avgränsningen för dessa tre bullerfria områden utgår i stort från naturreservaten i respektive område men är något större för att säkerställa bullerfriheten i reservaten. Vid Allgunnen ingår även Hornsö ekoparks område, medan området vid Smedjevik är mindre än reservatet på grund av konflikt med riksintresset för vindbruk.

Plan för Bullerfria områden

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.