Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har sotningen betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Sotningstjänsten utför förutom sotning och brandskyddskontroll även besiktning av eldstäder och rökkanaler.

Sotning och brandskyddskontroll utförs av Räddningstjänsten Sydost.

Rätt uppgifter?

Att sotningstjänsten har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera.

Frister för sotning & brandskyddskontroll

Taxa sotning slut-23

Taxa brandskyddskontroll slut-23

Ny eldstad?

Gör alltid en anmälan om du installerar en ny eldstad, byter ut din gamla eldstad mot en ny eller byter bränsleslag. Vi vill också veta om du slutar elda eller eldar betydligt mer eller mindre än tidigare.

Anmälan installation ny eldstad

Kontakta oss

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningstjänsten når du vardagar klockan 08:00 – 12:00.

Taxor för sotning och brandskyddskontroll

Telefon: 010-35 73 201

E-post: info@rtso.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.