Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Skolhälsovård

Skolhälsovård erbjuds till alla barn och ungdomar från förskoleklass tills man slutar gymnasiet. Skolhälsovård är en fortsättning på den hälsovård som barnhälsovården erbjuder yngre barn.

Skolsköterskan
Som förälder kan du vända dig till skolsköterskan med frågor som rör barnets hälsa. Vill du träffa skolsköterskan är det säkrast att beställa tid.

Skolläkaren
Bokas via skolsköterskan.

Samarbete
Skolsköterska och skolläkare samarbetar med elevvårdspersonal – skolpsykolog, kurator samt studie- och yrkesvägledare, när behov finns, samt övrig skolpersonal. Samarbete kan också ske med bland annat sjukvården på vårdcentral och sjukhus.

Tystnadsplikt
Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Att lära sig må bra
Under skoltiden vill vi att eleven ska lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även själv klara av enkla sjukdomsproblem. Vi vill arbeta så att elevens kontakt med skolhälsovården kan bidra till detta.

Hälsobesök och hälsoundersökning
Vid vissa åldrar sker hälsoundersökningar enligt socialstyrelsens rekommendationer. Tidigare hälsoproblem som är kända från barnhälsovårdens kontroller, andra kontakter
med sjukvården eller vad du som förälder lagt märke till följs upp vid dessa hälsokontroller.

Före hälsobesöken i förskoleklass, år 4 och 8 skickar vi hem frågeformulär där vi vill att du svarar på frågor om barnets hälsa. Hälsobesöken består av ett samtal med ditt barn om hur han/hon mår samt hälsoundersökningar enligt program på sista sidan.

Specialkost på grund av medicinska eller etiska skäl
Det är viktigt att du som förälder inför varje läsår meddelar föreståndaren i köket på skolan om ditt barn behöver specialkost, skriftligt läkarintyg behövs. Viktigt är också att du meddelar när ditt barn inte längre behöver specialkost.

Meddela lärare
Om ditt barn har till exempel synnedsättning, hörselnedsättning, allergi eller annat som är viktigt att känna till. Kom ihåg att meddela berörd lärare/fritidspersonal.

Vaccinationer
Vaccinationsprogrammet består av kombinerad vaccination mot påssjuka, mässling och röda hund i årskurs 2. I årskurs 5 erbjuds vaccination mot HPV. I årskurs 8 erbjuds en påfyllnadsdos mot stelkramp, difteri och kikhosta. Du får särskild information inför varje vaccination.

Vid sjukdom och andra hälsoproblem
Skolhälsovården arbetar med förebyggande hälsovård. För rådgivning kan du kontakta skolsköterskan. Vi tycker också att det är bra om du kontaktar skolhälsovården om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, t ex allergi eller infektionsbenägenhet. Vi vill hjälpa till att lösa problem som kan hänga samman med hur ditt barn har det i skolan, till exempel oklar trötthet, magont, misstanke om mobbning med mera.

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också skolhälsovården kontaktas. Skolhälsovården kan medverka till att undervisning och vistelse i skolan anpassas till elevens hälsoproblem.

Du är välkommen
Skolsköterskan gör till exempel syn- och hörselkontroller utan att du som förälder behöver vara med. Vid de tillfallen när vi önskar att du följer med ditt barn till skolsköterskan eller skolläkaren får du en inbjudan per telefon eller brev. Även om vi inte skrivit någon särskild inbjudan är du naturligtvis alltid välkommen att följa med ditt barn till skolsköterskan eller skolläkaren

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000