Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats erbjuds till alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess att man slutat gymnasiet. Elevhälsans medicinska insatser är en fortsättning på den hälsovård som barnhälsovården erbjuder yngre barn.

Skolsköterskan
Som förälder kan du vända dig till skolsköterskan med frågor som rör barnets hälsa. Vill du träffa skolsköterskan är det säkrast att beställa tid.

Skolläkaren
Bokas via skolsköterskan.

Samarbete
Skolsköterska och skolläkare samarbetar med övriga elevhälsans professioner som skolpsykolog, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, trygghetspedagog och specialpedagog när behov finns, samt övrig skolpersonal. Samarbete kan också ske med bland annat hälsocentral, barn- och ungdomspsykiatrin och sjukhus.

Tystnadsplikt
Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Att lära sig må bra
Under skoltiden vill vi att eleven ska lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår. Elevhälsans medicinska insats arbetar hälsofrämjande, förebyggande och följer elevers hälsoutveckling. Vi erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser.

Hälsobesök och hälsoundersökning
Hälsobesöken utförs enligt basprogram. I förskoleklass, åk 4 och åk 7 skickar vi hem en hälsouppgift där vi vill att du svarar på frågor om barnets hälsa.

Basprogram
Åk 1

 • Undersökning av tillväxt, syn och hörsel
 • Hälsosamtal

Åk 2

 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Åk 4

 • Undersökning av tillväxt, syn och rygg
 • Hälsosamtal

Åk 5

 • Vaccination mot HPV-virus

Åk 7

 • Undersökning av tillväxt, syn, färgseende och rygg
 • Hälsosamtal

Åk 8

 • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

Gymnasiet

 • Undersökning av tillväxt, syn, färgseende och rygg
 • Hälsosamtal

Vid sjukdom och andra hälsoproblem
Elevhälsans medicinska insats arbetar främst med hälsofrämjande och förbyggande hälsoinsatser. För rådgivning kan du kontakta skolsköterskan. Vi tycker också att det är bra om du kontaktar Elevhälsans medicinska insats om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, t ex allergi eller infektionsbenägenhet. Vi vill hjälpa till att lösa problem som kan hänga samman med hur ditt barn har det i skolan, till exempel oklar trötthet, magont, misstanke om mobbning med mera.

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också Elevhälsans medicinska insats kontaktas.

Kontakta oss

Skolsköterskor

Alsterbro skola f-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Fagerslättskolan f-6

Emy Tysk
emy.tysk@nybro.se
0481-455 06

Flerohopp skola f-6

Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Hanemålaskolan f-6

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Kristvallabrunn skola f-6

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Madesjöskolan f-6

Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Madesjöskolan 7-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Orrefors skola f-6

Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Paradisskolan f-6

Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Paradisskolan 7-9

Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Vik skolsköterska Maria Ström
maria.strom@nybro.se
0481-452 72

Västerängsskolan f-3

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Örsjö skola f-6

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Särskolan Hanemåla f-10

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Särskolan Paradisskolan 7-10

Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Åkrahällskolan

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Skolpsykologer

Alsterbro skola f-9

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Fagerslättskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Flerohopp skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-457 60

Hanemålaskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Kristvallabrunn skola f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Madesjöskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Madesjöskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Orrefors skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Paradisskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Paradisskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Västerängskolan f-3

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Örsjö skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Särskolan Hanemåla f-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Särskolan Paradisskolan 7-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Åkrahällskolan

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Skolkuratorer

Alsterbro skola f-9

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Fagerslättskolan f-6

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Flerohopp skola f-6

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Hanemålaskolan f-6

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Kristvallabrunn skola f-6

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Madesjöskolan f-6

Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Madesjöskolan 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Orrefors skola f-6

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Paradisskolan f-9

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Västerängskolan f-3

Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Örsjö skola f-6

Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Särskolan Hanemåla f-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Särskolan Paradisskolan 7-10

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Åkrahällskolan

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000