Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats erbjuds till alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess att man slutat gymnasiet. Elevhälsans medicinska insatser är en fortsättning på den hälsovård som barnhälsovården erbjuder yngre barn.

Skolsköterskan
Som förälder kan du vända dig till skolsköterskan med frågor som rör barnets hälsa. Vill du träffa skolsköterskan är det säkrast att beställa tid.

Skolläkaren
Bokas via skolsköterskan.

Samarbete
Skolsköterska och skolläkare samarbetar med övriga elevhälsans professioner som skolpsykolog, skolkurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog när behov finns, samt övrig skolpersonal. Samarbete kan också ske med bland annat hälsocentral, barn- och ungdomspsykiatrin och sjukhus.

Tystnadsplikt
Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Att lära sig må bra
Under skoltiden vill vi att eleven ska lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår. Elevhälsans medicinska insats arbetar hälsofrämjande, förebyggande och följer elevers hälsoutveckling. Vi erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser.

Hälsobesök och hälsoundersökning
Hälsobesöken utförs enligt basprogram. Före hälsobesöken i förskoleklass, år 4 och år 8 skickar vi hem en hälsodeklaration där vi vill att du svarar på frågor om barnets hälsa.

Basprogram
Förskoleklass

 • Undersökning av tillväxt, syn och hörsel
 • Hälsosamtal

År 2

 • Undersökning av tillväxt
 • Hälsosamtal
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

År 4

 • Undersökning av tillväxt, syn och rygg
 • Hälsosamtal

År 5

 • Vaccination mot HPV-virus

År 6

 • Undersökning av tillväxt och rygg
 • Hälsosamtal

År 8

 • Undersökning av tillväxt, syn, färgseende och rygg
 • Hälsosamtal
 • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

Gymnasiet

 • Undersökning av tillväxt, syn, färgseende och rygg
 • Hälsosamtal

Vid sjukdom och andra hälsoproblem
Elevhälsans medicinska insats arbetar främst med hälsofrämjande och förbyggande hälsoinsatser. För rådgivning kan du kontakta skolsköterskan. Vi tycker också att det är bra om du kontaktar Elevhälsans medicinska insats om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, t ex allergi eller infektionsbenägenhet. Vi vill hjälpa till att lösa problem som kan hänga samman med hur ditt barn har det i skolan, till exempel oklar trötthet, magont, misstanke om mobbning med mera.

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också Elevhälsans medicinska insats kontaktas.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000