Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Lekplatsprogram

Lekplatsprogram

Lekplatsprogrammet är ett styrande dokument som talar om vad kommunen vill uppnå i fråga om mål, ställningstaganden och riktlinjer för utformning av framtidens lekplatser.

Lekplatsprogrammet innehåller tre bilagor om checklista för en lekplats, lekplatsförteckning samt ekonomisk översikt.

Till lekplatsprogrammet kopplas en handlingsplan.

Handlingsplan för allmänna lekplatser behandlar resurser, styrning, arbetsgång, ansvarig beställare, utförare, budget och åtgärder.

I handlingsplanen återfinns ett aktuellt nämndbeslut som gäller under den närmsta mandatperioden samt ett förslag på planerat upplägg fram till 2029.

Resultatet visar på hur ett styrande dokument som ett lekplatsprogram kan utformas strategiskt och följas upp med en handlingsplan.

Handlingsplanen aktualiseras inför varje mandatperiod med ett nytt beslut. Det ger goda förutsättningar för att väga av prioriteringar baserat på aktualitet under innevarande period.

Projektledare Thomas Bergström.

Lekplatsprogram – PDF (4 MB)
Bilaga 1- Checklista – PDF (330 KB)
Bilaga 2 – Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik – PDF (2 MB)
Handlingsplan för allmänna lekplatser, Nybro kommun 2023-2026 – PDF (2 MB)

Kontaktpersoner:
Tobias Fagergård (S) kommunstyrelsens ordförande, 0481-452 36
Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare, 0481-453 44

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.