Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Livsmedelskontroll och egenkontroll

Miljö- och byggnämnden utför livsmedelskontroller hos livsmedelsföretag för att kontrollera att lagar följs.

Livsmedelskontroll

Kontrollerna kan både vara planerade och händelsestyrda exempelvis efter ett klagomål eller för uppföljning av avvikelser. Ibland tas prov på livsmedlen, till exempel vid utredning av misstänkt matförgiftning och i samband med vissa projekt. Livsmedelskontrollerna är oftast oanmälda och sker enligt Miljö- och byggnämndens beslutade kontrollplan.

Hur ofta kontrollerna utförs av en verksamhet beror på vilken risk som förknippas med verksamheten, det vill säga vilken riskklass verksamheten är placerad inom.

Om miljö- och byggnämnden under en kontroll upptäcker att en livsmedelsverksamhet har avvikelser som måste åtgärdas, måste verksamheten betala timavgift för en uppföljande kontroll. I de fall nämnden tar emot klagomål, misstänkt matförgiftning eller en misstänkt allergireaktion, görs alltid en utredning i någon form. I många fall görs en kontroll på plats i form av en inspektion. Om klagomålet eller den misstänkta matförgiftningen eller allergin anses vara befogad, kommer en timavgift att tas ut.

Egenkontroll

Det är du som företagare som ansvarar för att den mat du tillverkar, serverar och säljer är säker och att konsumenten inte blir lurad eller vilseledd.

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras eller säljs måste ha ett system för livsmedelssäkerhet/egenkontroll. Systemet för egenkontroll ska beskriva alla de rutiner, den dokumentation och de journaler som behövs i din anläggning för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Tips och information för egenkontroll

Att göra ett egenkontrollprogram för livsmedel

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras

Checklista – Livsmedelslokaler

Branschorganisationer

Kontakta gärna din branschorganisation om du vill ha mer information om hur egenkontrollen kan se ut i din bransch!

Visita – Svensk besöksnäring

Svensk Servicehandel

Sveriges Bagare och Konditorer

Kött och Charkföretagen

Sveriges kommuner och regioner

Branschriktlinje, Livsmedelsverket

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Säker mat i servicehandeln

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.