Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Ungdomsenkäten LUPP 2021

Ungdomsenkäten LUPP 2021

Var tredje år gör Nybro kommun en kartläggning av ungas situation och upplevelser genom ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Under 2021 genomfördes Lupp under oktober och november.

Enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, skolan, arbete, hälsa, trygghet och politik. I Nybro är det årskurs 8 och 2 på gymnasiet som svarar på enkäten.

Kort sammanfattning av höstens resultat

 • En stor majoritet visar att ungdomarna är nöjda med sina familje- och kompisrelationer. Andelen som är nöjda med livet som helhet är något lägre men ändå på höga nivåer.
 • Till stor del är man nöjd med sin fritid, men att killar i högre utsträckning är nöjda.
 • Nybro kommun ligger något under rikssnittet när det gäller problem med mobbning, rasism, sexuella trakasserier och våld. Problemen är större på högstadiet jämfört med gymnasiet.
 • Ungefär en fjärdedel anser att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.
 • När det gäller trygghet är tjejer och killar drabbade av olika typer av otrygghet. Killar har oftare blivit bestulna och utsatta för misshandel. Tjejer har oftare blivit utsatta för hot och sexuellt utnyttjande.
 • Den självskattade hälsan har minskat bland både tjejer och killar, men har minskat mer för tjejer.
 • Tjejer uppger i högre grad än killar att de får dricka alkohol för deras föräldrar.

Resultaten har presenterats och diskuterats i olika forum, bland annat för ungdomsrådet och elevråden på högstadiet och gymnasiet, för politiker och tjänstepersoner.

Att arbeta vidare med

När representanter från elevråden diskuterade resultaten kom man fram till att det är extra viktigt att arbeta vidare med:

 • Mobbning, rasism och våld
 • Ungas hälsa och psykisk ohälsa
 • Trygghet och användning av tobak, narkotika och alkohol
 • Ungas delaktighet och engagemang
 • Unga vet inte vart de ska vända sig till
 • Mer att göra på fritiden
 • Minska klotter

Lupp-resultaten kommer att användas inom kommunens olika verksamheter och projekt, för att förbättra ungas livsvillkor i kommunen. Det kan handla både om mer konkreta åtgärder som tillgång till fritidsverksamhet, men också om bemötande, information och kommunikationskanaler.

Sammantaget kommer förbättringsåtgärder kopplade till Lupp redovisas under 2023 inom projektet Meningsfull fritid för barn och unga.

Läs hela undersökningen: Nybro kommun LUPP 2021 (PDF)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.