Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Våld i nära relationer

Stöd och hjälp till dig som lever med våld i nära relation

Lever du i en parrelation där du blir begränsad i vad du får och inte får göra? Där du blir förolämpad, kränkt eller hotad? Där din partner blir arg på dig om du inte svarar i telefon och ställer frågor om var du har varit när du kommer hem? Blir slagen?
Har du en funktionsnedsättning där du är beroende av din partner för att kunna klara dig i vardagen men din partner vägrar ibland hjälpa dig?

Är du rädd för din förälder? Är du barn och har en förälder som slår eller blir slagen? Har du en förälder som blir förolämpad, kränkt eller hotad?
Blir du själv slagen, kränkt eller hotad? Är du rädd för att bli bortgift med någon du inte själv har valt?

Är din familj rädd för dig? Är du den som känner att du blir arg när du inte har kontroll över var din partner är eller vilka hon/ han träffar? Slår, kränker eller hotar du din partner eller ditt barn?

Att bli slagen är att bli utsatt för våld. Att bli kontrollerad, begränsad, ta emot förolämpningar och hot från en partner är också att bli utsatt för våld.

Våldet som du lever med behöver upphöra. Du är inte ensam och det finns hjälp att få! Du är välkommen att ringa till oss på socialtjänstens vuxenenhet. Socialtjänsten kan erbjuda stödsamtal, ekonomisk hjälp och skyddat boende. Kontakta socialtjänstens vuxenenhet för att få information om vilken hjälp som kan bli aktuell för just dig.

Socialtjänstens vuxenenhet

0481-450 00 (vxl)
0481 – 451 22 (Individ- och familjeförvaltningens reception)

Om du vill kan du vara anonym. Du kan få hjälp oavsett om du är utsatt för psykisk, fysisk eller ekonomisk kontroll och våld. Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp.

Om du eller en närstående befinner er i akut fara ska du alltid ringa akutnummer 112.

Oro för barn och unga
Om du känner oro för ett barn eller en ungdom som lever i en miljö där det förekommer våld i hemmet kan du vända dig till Barn- och familjs mottagningstelefon som är öppen alla vardagar.

0481-451 72
Vardagar kl. 08-12 & kl. 13-16

Kvällstid natt och helg
Du kan kontakta Sydostjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten under kvällar nätter och helger.
Telefon: 020-45 39 00

Sydostjouren

Vid akuta situationer, ring alltid 112.

Första kontakten med socialtjänstens vuxenenhet
Den första kontakten med vuxenenheten kan se olika ut. Det kan vara du själv som kontaktar där du berättar om vad du behöver hjälp med.

Det händer att anhöriga, arbetsgivare eller vänner kontaktar socialtjänsten när det finns en oro för våld i nära relation. Socialtjänsten tar då en kontakt med den vuxne kring eventuellt behov av stöd eller hjälp. Den eventuella fortsatta kontakten med socialtjänsten sker med samtycke då insatser för våld i nära relation är frivilliga. När det finns minderåriga barn i familjen samverkar dock vuxenenheten med avdelningen som jobbar med barn och familjer.

Vad händer när jag har ansökt?
Efter att du har ansökt om stöd kommer du att få träffa en socialsekreterare för ett möte där du får möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Ni gör tillsammans en utredning, som ligger till grund för beslutet samt vilken insats som du har behov av.

Hjälp finns att få

Behovet av hjälp, stöd och skydd ser olika ut för olika personer. Genom samtal hjälps vi åt med att synliggöra hur din situation ser ut. Vi pratar om våldet och hur det påverkar dig. Vi pratar också om hur du skulle vilja ha det istället.

Om du vill bryta upp från din partner och det finns risker i samband med uppbrottet kan vi hjälpa dig med skydd men också med samtalsstöd för att du ska känna att du inte är ensam.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.