Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Ny översiktsplan för Nybro kommun

Ny översiktsplan för Nybro kommun
Nu kan du besvara vår enkät!

Vi är i startgroparna för att ta fram en ny översiktsplan för hela Nybro kommun. Översiktsplanen ska visa den långsiktiga viljeinriktningen för hur kommunens mark och vatten ska användas.

Tack för hjälpen!

Mellan juni och september 2022 gick det att besvara en enkät som riktade sig till alla som bor och verkar i Nybro kommun. Vi har fått över 1100 unika svar på enkäten, och riktar ett stort tack till alla som har tagit sig tid att svara!

Arbetets gång

Vi ska nu börja sammanställa resultatet av enkäten. Under sen höst 2022 kommer en sammanställning av resultatet att finns tillgänglig här på hemsidan. Resultatet av enkäten kommer att vara ett viktigt underlag när planförslaget arbetas fram. Den nya översiktsplanen beräknas vara färdig under år 2025. Det kommer finnas möjlighet att tycka till om planförslaget två gånger under processens gång. Det första tillfället kallas samråd. Då får allmänheten, myndigheter och andra intresserade möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget. Sedan bearbetas förslaget med hänsyn till de inkomna synpunkterna. Därefter skickas planförslaget ut på granskning. Då ges återigen möjlighet att ge synpunkter. När granskningstiden är slut görs mindre ändringar. Sedan är planförslaget redo att antas av Kommunfullmäktige.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000