Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Skogsbruksplan

Kommunens skogsbruksplan redovisar hur all mark ska förvaltas.

Varje skogsskifte är klassat utifrån hur det  bäst ska användas. Klassningen sker enligt den antagna naturmarkspolicyn via en zonindelningen – närskog, rekreationsskog, produktionsskog och skyddad skog.  Varje skifte är sedan beskrivet mer i detalj – hur mycket skog och vilka trädslag det finns, vilka natur- och kulturvärden som påträffats samt hur ytan bör skötas i framtiden.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.