Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Fördjupad översiktsplan – Nybro stad 2040

Fördjupad översiktsplan – Nybro stad 2040

Det finns en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Den har utblick mot år 2040. Det övergripande målet är att Nybro då ska vara en sammanhållen stad.

Fördjupad översiktsplan för Nybro stad

Planen antogs av kommunfullmäktige i juni 2022, och har nu fått laga kraft.

Ta del av Nybro 2040 – En sammanhållen stad

Via en interaktiv karta

www.nybro.se/2040

I form av pdf

Nybro 2040, En sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan

Hållbarhetsbedömning

Samrådsredogörelse, antagandehandling

Granskningsutlåtande, antagandehandling

Invånardialog 2020

Från slutet av maj till och med slutet av september 2020 hölls en invånardialog om framtidens Nybro stad. Invånardialogen bestod av två delar, workshops med föreningar och skolungdomar samt en enkät som besvarades av allmänheten. Svaren från invånardialogen har nu sammanställts. De platser som pekades ut för förbättring redovisas i en karta. Resultatet är en viktig del i underlaget till den nya fördjupade översiktsplanen för Nybro stad. Dokumenten och kartorna finns att ta del av via länkarna här nedanför.

Workshops med Kultur- och idrottsföreningar

Rapport Kultur- och idrottsföreningar

Workshops med Skolungdomar

Rapport Skolungdomar

Interaktiv karta Skolungdomar

Enkät

Rapport Enkät

Interaktiv karta

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En översiktsplan är kommunens strategi för hur mark- och vattenområden och bebyggda områden ska användas, utvecklas och bevaras. Den gäller för hela kommunen. En fördjupad översiktsplan gäller för en geografiskt avgränsad del, i det här fallet Nybro stad. Det ger möjlighet att mer i detalj beskriva kommunens vilja, förutsättningar och utmaningar för staden.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000